Známe tváre zverejnili majetkové pomery: K akému vlastníctvu sa priznali Hopta či Focko?

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zverejnil na svojich stránkach majetkové priznania poslancov za rok 2013. Pozrite, čo všetko priznali poslanci, ktorí sedia v krajskom parlamente za okres Humenné.

Tomáš Šuhajda
Ilustračný obrázok k článku Známe tváre zverejnili majetkové pomery: K akému vlastníctvu sa priznali Hopta či Focko?
Zdroj: TASR

Michal Druga okrem poslancovania v krajskom parlamente pracoval na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné a pôsobil ako poslanec MsZ Humenné. Vykonával tiež dve bezpríjmové funkcie: predsedu dozornej rady TKR s.r.o. a 1. humenskej a.s.. Priznal príjem z verejnej funkcie vo výške 293,15 eur a príjem z iných zamestnaní či funkcií 14 511,16 eur.

Krajský poslanec Jozef Fedorko v roku 2013 pracoval aj v súkromnej firme – bol uvoľnený pre výkon verejnej funkcie, pôsobil tiež ako starosta obce Pakostov, predseda revíznej komisie ObFZ Humenné (bez príjmu) a tajomník FO AJAX Pakostov (taktiež bez príjmu). Z verejnej funkcie priznal príjem 293,15 eur a ďalších 15 132 eur z iných zamestnaní či funkcií. Uviedol tiež vlastníctvo záhrady, zastavaných plôch a nádvoria, rodinného domu, trvalých trávnatých porastov, ornej pôdy a osobného automobilu. Naopak, splácal úver.

Ján Ferko okrem práce v zastupiteľstve PSK bol súkromným veterinárnym lekárom, pôsobil tiež ako poslanec MsZ Humenné a ako člen dozornej rady Telekomunikačných a káblových rozvodov. Príjem z verejnej funkcie uviedol 4741,32 eur a z iných zamestnaní či funkcií 45 605,70 eur. Podľa jeho majetkového priznania vlastnil rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria, záhradu, ošetrovňu, rodinný dom, ornú pôdu a 2 osobné automobily.

V zastupiteľstve PSK poslancuje aj Tibor Focko. Vlani pracoval tiež v Nemocnici A. Leňa Humenné, vykonával podnikateľskú činnosť ako konateľ súkromnej spoločnosti a mal aj tieto funkcie: člen správnej rady NsP A. Leňa Humenné n.o., Ceptra Bratislava a poslanec OZ Kamenica nad Cirochou. Priznal príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára 4693,69 eur a z iných funkcií alebo zamestnaní 29 460,76 eur. V priznaní tiež uviedol rodinný dom, orné pôdy, lesné pozemky, pozemky, vklady v bankách a majetkový podiel v súkromnej spoločnosti.

Neodmysliteľnou súčasťou nielen mestského ale aj krajského parlamentu je Ivan Hopta. Okrem krajského poslancovania pôsobil teda aj ako poslanec MsZ Humenné a v strane ÚSVIT (bez príjmu). Uviedol príjem z výkonu verejného funkcionára vo výške 5061,19 eur a príjem z iných funkcií 2019,16 eur. Priznal vlastníctvo bytu, pozemku a osobného automobilu.

Foto: archív

Zdroj: Dnes24.sk