Zdravá klíma, čistá voda a modré parky: Ekológia je jednou z Gašperových priorít

Pavol Gašper, viceprimátor Popradu a kandidát na prešovského župana, predstavil svoj program. Jeho súčasťou je ekologické pozdvihnutie celého regiónu.

Modré mestá a obce

K zlepšeniu kvality života v mestách a obciach Prešovského kraja by mali pomôcť inovatívne riešenia obnovy zdravej klímy. „Chcem, aby sme mali čistejší vzduch i aby sa nám a budúcim generáciám lepšie dýchalo, aby zásadným spôsobom klesol výskyt astmatických ochorení a chorôb dýchacích ciest a aby sa mestá i obce nevysušovali a neprehrievali,“ konštatoval Gašper, podľa ktorého tak obyvatelia miest východného Slovenska ušetria milióny eur ročne, ktoré teraz platia za odkanalizovanie dažďovej vody. Znížia sa im náklady na čistenie odpadových vôd. Programom sa vytvorí 500 pracovných príležitostí.

Biopostupy čistenia vôd

Podľa popradského kandidáta je potrebné podporiť riešenia, ktoré znížia investičné i prevádzkové náklady na čistenie odpadových vôd a zároveň podporia produkciu biomasy prostredníctvom obecných a individuálnych koreňových alebo iných čističiek odpadových vôd. S tým súvisí podpora produkcie biomasy na energetické využitie v lokálnych energetických zdrojoch. „Zároveň sa zníži tlak na nekontrolovaný výrub dreva v lesoch,“ upozornil Pavol Gašper. Program vygeneruje viac ako 500 pracovných príležitostí pri realizácii a stovky pracovných príležitostí pri prevádzke koreňových čističiek.

Tri rieky – jedna budúcnosť

Zavedením komplexného programu TRI RIEKY – JEDNA BUDÚCNOSŤ v regiónoch povodí Torysy, Hornádu a Popradu, kde sa so železnou pravidelnosťou opakujú najväčšie živelné pohromy na Slovensku, vie Gašper zaistiť trvalo udržateľný rozvoj Spiša a Šariša a vytvorenie 3000 pracovných príležitostí pre sedem spišsko-šarišských okresov. „Zaistíme, aby ich občania v 338 obciach neboli ohrozovaní povodňami, suchom i extrémnymi horúčavami,“ dodal popradský viceprimátor.

Program trvalo udržateľne zabezpečí tisíce sekundových litrov vody pre ľudí, poľnohospodárske plodiny, prírodu i zdravú klímu v celom východoslovenskom regióne i možný potenciálny zdroj pre export vody do zahraničia, ktorý zabezpečí príjmy pre naše obce a mestá. Takto sa ušetrí z verejných zdrojov 380 miliónov eur na budovaní nového vodného zdroja na Hornej Toryse (Tichý Potok).

Modré parky

Kandidát na prešovského župana pokladá za dôležitú vodnú nádrž Veľká Domaša, kde by mal vzniknúť Modrý park. „Zastavíme transport komunálneho odpadu do vodnej nádrže. Tým sa obnoví kvalita vôd a podporí sa infraštruktúra cestovného ruchu,“ uzavrel Gašper, podľa ktorého sa Veľkej Domaši prinavráti zašlá sláva s vytvorením 1000 pracovných príležitostí pri revitalizácii nádrže a stoviek pracovných príležitostí pri jej využívaní.

Viac o kandidátovi sa dočítate na www.pavolgasper.sk
https://www.facebook.com/…esovskyKraj/

(Politická reklama) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy.

Zdroj: PR

Odporúčame