Najlepší na Humenné24.sk

 1. Janosov Adrian (53.96s) 80%
 2. Gabriela Zavadska (71.74s) 70%
 3. Vladimir Nináč (65.02s) 50%
 4. Božena Bilá (82.38s) 50%
 5. Sarah Salvatore (97.8s) 30%
 6. Adam Bič (73.13s) 20%

Najlepší hráči

 1. Janosov Adrian (53.96s) 80%
 2. Gabriela Zavadska (71.74s) 70%
 3. Vladimir Nináč (65.02s) 50%
 4. Božena Bilá (82.38s) 50%
 5. Sarah Salvatore (97.8s) 30%
 6. Adam Bič (73.13s) 20%