Najlepší na Humenné24.sk

 1. Tomáš Januš (34.36s) 100%
 2. Marián Kolesár (64.24s) 100%
 3. Tomáš Šimeček (101.15s) 60%
 4. Jozef Petko (140.05s) 60%
 5. Michal Švec (61.26s) 47%
 6. Božena Bilá (107.78s) 47%
 7. Fabio Fabio (103.38s) 40%
 8. Katarína Timáková (97.55s) 33%

Najlepší hráči

 1. Tomáš Januš (34.36s) 100%
 2. Marián Kolesár (64.24s) 100%
 3. Tomáš Šimeček (101.15s) 60%
 4. Jozef Petko (140.05s) 60%
 5. Michal Švec (61.26s) 47%
 6. Božena Bilá (107.78s) 47%
 7. Fabio Fabio (103.38s) 40%
 8. Katarína Timáková (97.55s) 33%