Najlepší na Humenné24.sk

 1. Jaro Petrusovsky (25.66s) 100%
 2. Diana Lukáčová (25.71s) 90%
 3. Ján ridarsky (46.11s) 90%
 4. Janka Mirová (76.65s) 90%
 5. Božena Bilá (84.86s) 90%
 6. Jaro Petrusovsky (29.3s) 80%
 7. Monika Barnišinová (61.1s) 80%
 8. Dávid Kuchtanin (79.42s) 80%
 9. Štefan Krajnik (59.26s) 70%
 10. Denis Kiseľ (68.09s) 70%

Najlepší hráči

 1. Jaro Petrusovsky (25.66s) 100%
 2. Diana Lukáčová (25.71s) 90%
 3. Ján ridarsky (46.11s) 90%
 4. Janka Mirová (76.65s) 90%
 5. Božena Bilá (84.86s) 90%
 6. Jaro Petrusovsky (29.3s) 80%
 7. Monika Barnišinová (61.1s) 80%
 8. Dávid Kuchtanin (79.42s) 80%
 9. Štefan Krajnik (59.26s) 70%
 10. Denis Kiseľ (68.09s) 70%