Najlepší na Humenné24.sk

 1. Ondrej Babjarčík (26.16s) 100%
 2. Janosov Adrian (41.12s) 90%
 3. Adam Bič (57.2s) 90%
 4. Kristina Rusnakova (65.49s) 80%
 5. Jozef Sivý (53.3s) 60%
 6. Tomáš Šimeček (79.49s) 60%
 7. Ján Kováč (60.39s) 40%
 8. Filip Varga (81.64s) 30%
 9. Božena Bilá (108.43s) 20%

Najlepší hráči

 1. Ondrej Babjarčík (26.16s) 100%
 2. Janosov Adrian (41.12s) 90%
 3. Adam Bič (57.2s) 90%
 4. Kristina Rusnakova (65.49s) 80%
 5. Jozef Sivý (53.3s) 60%
 6. Tomáš Šimeček (79.49s) 60%
 7. Ján Kováč (60.39s) 40%
 8. Filip Varga (81.64s) 30%
 9. Božena Bilá (108.43s) 20%