Najlepší na Humenné24.sk

 1. Katarína Haragaľová (19.85s) 100%
 2. milan mino (53.7s) 100%
 3. Janosov Adrian (55.14s) 80%
 4. Sarah Salvatore (63.32s) 70%
 5. Gabriela Zavadska (76.8s) 50%
 6. Adam Bič (84.71s) 50%
 7. Katarína Timáková (64.72s) 40%
 8. Božena Bilá (77.45s) 20%

Najlepší hráči

 1. Katarína Haragaľová (19.85s) 100%
 2. milan mino (53.7s) 100%
 3. Janosov Adrian (55.14s) 80%
 4. Sarah Salvatore (63.32s) 70%
 5. Gabriela Zavadska (76.8s) 50%
 6. Adam Bič (84.71s) 50%
 7. Katarína Timáková (64.72s) 40%
 8. Božena Bilá (77.45s) 20%