Najlepší na Humenné24.sk

 1. Martina Petrušková (45.8s) 100%
 2. Peter Ducar (77.27s) 50%
 3. Marta Prigancova (106.3s) 40%
 4. Marcel Gajdoš (132.5s) 0%
 5. INVENTURA SK (144.23s) 0%
 6. Rudolf Terefenko (184.27s) 0%
 7. Pavol Čopan (222.68s) 0%
 8. Daniela Makajová (741.54s) 0%

Najlepší hráči

 1. Martina Petrušková (45.8s) 100%
 2. Peter Ducar (77.27s) 50%
 3. Marta Prigancova (106.3s) 40%
 4. Marcel Gajdoš (132.5s) 0%
 5. INVENTURA SK (144.23s) 0%
 6. Rudolf Terefenko (184.27s) 0%
 7. Pavol Čopan (222.68s) 0%
 8. Daniela Makajová (741.54s) 0%