Najlepší na Humenné24.sk

 1. Katarína Haragaľová (22.91s) 100%
 2. Katarína Timáková (52.41s) 80%
 3. natália sklenčárová (49.01s) 60%
 4. Janosov Adrian (51.4s) 40%
 5. Adam Bič (68.37s) 40%
 6. Sarah Salvatore (69.8s) 40%
 7. Gabriela Zavadska (80.41s) 40%

Najlepší hráči

 1. Katarína Haragaľová (22.91s) 100%
 2. Katarína Timáková (52.41s) 80%
 3. natália sklenčárová (49.01s) 60%
 4. Janosov Adrian (51.4s) 40%
 5. Adam Bič (68.37s) 40%
 6. Sarah Salvatore (69.8s) 40%
 7. Gabriela Zavadska (80.41s) 40%