Najlepší na Humenné24.sk

  1. Tomáš Olekšák (43.03s) 90%
  2. Ján ridarsky (55.95s) 60%
  3. Tomáš Olekšák (67.36s) 30%

Najlepší hráči

  1. Tomáš Olekšák (43.03s) 90%
  2. Ján ridarsky (55.95s) 60%
  3. Tomáš Olekšák (67.36s) 30%