Najlepší na Humenné24.sk

 1. Gabriela Zavadska (55.04s) 100%
 2. Martina Sentálová (65.12s) 70%
 3. Katarína Vančišinová (68.87s) 50%
 4. Peter Ducar (75.49s) 50%
 5. Dávid Kuchtanin (76.51s) 50%
 6. Peter Mihališin (80.87s) 40%
 7. ľuboš vozár (102.32s) 40%
 8. Adriana Janosova (153.78s) 30%
 9. Michal Švec (71.42s) 20%

Najlepší hráči

 1. Gabriela Zavadska (55.04s) 100%
 2. Martina Sentálová (65.12s) 70%
 3. Katarína Vančišinová (68.87s) 50%
 4. Peter Ducar (75.49s) 50%
 5. Dávid Kuchtanin (76.51s) 50%
 6. Peter Mihališin (80.87s) 40%
 7. ľuboš vozár (102.32s) 40%
 8. Adriana Janosova (153.78s) 30%
 9. Michal Švec (71.42s) 20%