Najlepší na Humenné24.sk

 1. Jozef Sivý (48.87s) 90%
 2. Laura Rohalova (62.04s) 90%
 3. Tomáš Šimeček (59.82s) 70%
 4. Katarína Timáková (66.16s) 70%
 5. Božena Bilá (80.26s) 70%
 6. Dominika Kirová (206.95s) 0%

Najlepší hráči

 1. Jozef Sivý (48.87s) 90%
 2. Laura Rohalova (62.04s) 90%
 3. Tomáš Šimeček (59.82s) 70%
 4. Katarína Timáková (66.16s) 70%
 5. Božena Bilá (80.26s) 70%
 6. Dominika Kirová (206.95s) 0%