Najlepší na Humenné24.sk

 1. Patrik Hojs (20.78s) 100%
 2. Adam Jurov (20.91s) 100%
 3. Emma Demčáková (36.85s) 100%
 4. Martina Tobšová (55.51s) 90%
 5. Milan Sidivár (60.9s) 80%
 6. Katarína Timáková (67.22s) 80%
 7. Michal Švec (51.71s) 60%
 8. Fabio Fabio (79.07s) 60%
 9. Ivana Lapcakova (95.33s) 60%
 10. Jozef Sivý (40.54s) 50%

Najlepší hráči

 1. Patrik Hojs (20.78s) 100%
 2. Adam Jurov (20.91s) 100%
 3. Emma Demčáková (36.85s) 100%
 4. Martina Tobšová (55.51s) 90%
 5. Milan Sidivár (60.9s) 80%
 6. Katarína Timáková (67.22s) 80%
 7. Michal Švec (51.71s) 60%
 8. Fabio Fabio (79.07s) 60%
 9. Ivana Lapcakova (95.33s) 60%
 10. Jozef Sivý (40.54s) 50%