Najlepší na Humenné24.sk

 1. Janosov Adrian (63.65s) 70%
 2. Ján Kováč (66.5s) 60%
 3. Tomáš Šimeček (61.37s) 50%
 4. Darius Kremnicky (67.15s) 50%
 5. Adam Bič (66.55s) 40%
 6. Božena Bilá (112.37s) 40%
 7. Vladimir Nináč (72.79s) 30%
 8. Ľubomíra Karmanová (60.95s) 20%

Najlepší hráči

 1. Janosov Adrian (63.65s) 70%
 2. Ján Kováč (66.5s) 60%
 3. Tomáš Šimeček (61.37s) 50%
 4. Darius Kremnicky (67.15s) 50%
 5. Adam Bič (66.55s) 40%
 6. Božena Bilá (112.37s) 40%
 7. Vladimir Nináč (72.79s) 30%
 8. Ľubomíra Karmanová (60.95s) 20%