Najlepší na Humenné24.sk

 1. Peter Dzuracký (25.7s) 100%
 2. Kamila Šmajdová (31.55s) 100%
 3. Kristina Rusnakova (67.02s) 90%
 4. Janosov Adrian (67.72s) 80%
 5. Katarína Timáková (75.52s) 70%
 6. Ondrej Babjarčík (76.28s) 60%
 7. natália sklenčárová (79.49s) 60%
 8. Jozef Sivý (37.25s) 50%
 9. Božena Bilá (86.87s) 50%
 10. Adam Bič (80.24s) 30%

Najlepší hráči

 1. Peter Dzuracký (25.7s) 100%
 2. Kamila Šmajdová (31.55s) 100%
 3. Kristina Rusnakova (67.02s) 90%
 4. Janosov Adrian (67.72s) 80%
 5. Katarína Timáková (75.52s) 70%
 6. Ondrej Babjarčík (76.28s) 60%
 7. natália sklenčárová (79.49s) 60%
 8. Jozef Sivý (37.25s) 50%
 9. Božena Bilá (86.87s) 50%
 10. Adam Bič (80.24s) 30%