Najlepší na Humenné24.sk

 1. Filip Varga (74.6s) 87%
 2. Janosov Adrian (68.5s) 80%
 3. Marián Kolesár (94.76s) 80%
 4. Ján Kováč (79.76s) 67%
 5. Tomáš Šimeček (80.62s) 67%
 6. Vladimir Nináč (111.21s) 67%
 7. Adam Bič (62.73s) 60%
 8. Katarína Timáková (87.39s) 60%
 9. Michal Švec (99.86s) 60%
 10. Martina Tobšová (108.65s) 60%

Najlepší hráči

 1. Filip Varga (74.6s) 87%
 2. Janosov Adrian (68.5s) 80%
 3. Marián Kolesár (94.76s) 80%
 4. Ján Kováč (79.76s) 67%
 5. Tomáš Šimeček (80.62s) 67%
 6. Vladimir Nináč (111.21s) 67%
 7. Adam Bič (62.73s) 60%
 8. Katarína Timáková (87.39s) 60%
 9. Michal Švec (99.86s) 60%
 10. Martina Tobšová (108.65s) 60%