V zmenenom termíne zasadnú krajskí poslanci: O čom sa bude rozhodovať?

Najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja sa bude konať v pondelok 25. apríla. Mení sa tým tak doteraz zaužívaný termín utorkových zastupiteľstiev.

Ilustračný obrázok k článku V zmenenom termíne zasadnú krajskí poslanci: O čom sa bude rozhodovať?
Zdroj: Dnes24.sk

Dôvodom je zvolenie predsedu PSK Petra Chudíka za poslanca Národnej rady SR, ktorý týmto krokom chcel zladiť svoje povinnosti v Prešove aj v Bratislave. Posúva sa aj čas začiatku rokovania na 10.30. Opätovne do NR SR bol zvolený aj riaditeľ Úradu PSK Stanislav Kubánek. Krajskí poslanci majú na programe prerokovať 20 bodov. K nosným témam patrí záverečný účet PSK za minulý rok. Budú schvaľovať aj druhú tohtoročnú úpravu rozpočtu.

Dôvodom je navýšenie rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov, čo súvisí s väčším výberom nedaňových príjmov, získaním externých zdrojov a zapojením finančných prostriedkov z rezervného fondu na nové investičné akcie. Najviac financií pôjde na rekonštrukciu ciest po zime a opravu prevádzkových budov, ktoré patria cestárom. V oblasti kultúry a školstva sa zmeny financovania týkajú rekonštrukcií a dofinancovania už schválených investičných akcií. Ide o obnovu objektov múzeí v Humennom, Bardejove, hradu v Kežmarku. Počíta sa s vytvorením stredoškolského areálu v Kežmarku a obnovou športových objektov.

Poslanci budú rozhodovať aj o rekonštrukciách havarijných úsekov ciest v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Prerokujú správu o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za minulý rok. Prešovčanov bude zaujímať postoj krajských poslancov k navrhovanému podielu PSK na projekte modernizácie prešovského futbalového štadióna. V programe je aj niekoľko bodov, ktoré patria pod majetkové prevody. Aby sa krajské zastupiteľstvo mohlo konať v zmenenom termíne, ústretový krok Chudíkovi urobilo aj vedenie mesta Prešov, ktoré presunulo svoje plánované zastupiteľstvo z pondelka 25. apríla na stredu 27. apríla.

Hovorkyňa kraja Veronika Fitzeková uviedla, že Peter Chudík a Stanislav Kubánek budú podľa novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR ako poslanci Národnej rady SR poberať plat poslanca. Za ďalšiu funkciu platenú z verejných zdrojov (na Úrade PSK) im patrí príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, v tomto prípade 405 eur.

foto: ilustračné, krajský poslanec Ivan Hopta

Zdroj: TASR