V súvislosti s ťažiarmi nastali v Humenskom okrese zmeny: Aktivisti to považujú za úspech

Spoločnosť AOG, ktorá sa zameriava na prieskum konvenčných zásob ropy a zemného plynu na severovýchode Slovenska, sa rozhodla z dôvodu prekážok koncentrovať iba na jednu vrtnú licenciu – Svidník.

Ilustračný obrázok k článku V súvislosti s ťažiarmi nastali v Humenskom okrese zmeny: Aktivisti to považujú za úspech
Zdroj: TASR

Prieskumné územie (PÚ) Pakostov bolo totiž na základe jej žiadosti zrušené, povolenie na vstup na pozemky v Ruskej Porube (obe okres Humenné) firma nedostala. Aktivisti hovoria o úspechu.

Spoločnosť Alpine Oil and Gas, s.r.o. už od roku 2006 realizuje svoju činnosť. Je držiteľom prieskumných území Medzilaborce, Snina a Svidník. V pláne mala vykonávať prieskumné vrty v katastri obcí Krivá Oľka a Ruská Poruba (PÚ Medzilaborce). Zdvihla sa proti nim veľká vlna kritiky zo strany verejnosti. Svoj nesúhlas vtedy vyšli ľudia prezentovať do ulíc, zorganizovanú petíciu ich podpísalo niekoľko tisíc.

PÚ Pakostov

Ako informoval hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák, PÚ Pakostov (vznik približne polovica roka 2015, pozn. red.) bolo zrušené na základe návrhu jeho držiteľa. Toto rozhodnutie je právoplatné, PÚ Pakostov teda nie je možné obnoviť. „Spomínaná spoločnosť môže požiadať o určenie nového prieskumného územia,“ skonštatoval. Podľa aktivistu a člena občianskeho združenia (OZ) Aropaňe Ladislava Ferka ide v tomto prípade o územie s rozlohou približne 130 kilometrov štvorcových a zasahuje do katastra vyše 25 obcí. Ako uviedol, zrušenie PÚ Pakostov sa podarilo aj vďaka podpore verejnosti. „Ľudia si uvedomili, že životné prostredie, ktoré máme, to je tam, kde žijeme, bývame a pijeme čistú vodu,“ zdôraznil.

Ruská Poruba

Prednosta Okresného úradu v Humennom Ondrej Mudry potvrdil, že spomínaná spoločnosť nemôže používať „predmetné lesné pozemky uvedené v rozhodnutí v k.ú. Ruská Poruba za účelom plánovaného prieskumného geologického vrtu“. Ide o prístupové cesty. „Okresný úrad Humenné, pozemkový lesný odbor žiadateľovi (AOG, pozn. red) nevyhovel, keďže ten v zákonom stanovenej lehote nedoložil všetky podklady, ktoré bolo potrebné doložiť podľa zákona o lesoch, t.j. písomné súhlasné stanovisko od všetkých vlastníkov alebo správcov,“ uviedol s tým, že rozhodnutie je právoplatné.

Aktivista a člen OZ Aropaňe Ladislav Andrejco to považuje za víťazstvo. „Ropáci chodili po našich pozemkoch a lesoch bez nášho vedomia a súhlasu. Ľudia si ich bránili vlastným telom a budeme v tom pokračovať ďalej,“ uviedol s tým, že nebudú akceptovať tieto aktivity, v rámci ktorých by sa podľa neho do zeme dostali desaťtisíce litrov tvrdej chémie. „Myslíme si, že bol najvyšší čas, že sa stiahli, lebo po takom tvrdom odpore, ktorý oni neočakávali, im podľa môjho názoru ani nič iné neostávalo,“ uzavrel.

Reakcia AOG

Ako za AOG informovala Dáša Cvečková, spoločnosť plánuje aj napriek mnohým prekážkam naďalej investovať do regiónu nemalé finančné prostriedky a perspektívne priniesť nové pracovné príležitosti v prípadne úspešného ukončenia prieskumu overovacími vrtmi. Spomenula, že na východnom Slovensku doposiaľ investovala viac ako 20 miliónov eur a hoci splnila všetky zákonné podmienky a získala všetky potrebné povolenia, stále nedostala možnosť overiť prieskumnými vrtmi predpokladané zásoby uhľovodíkov v podloží.

„Hlavnými prekážkami ukončenia prieskumu vrtmi je okrem iného aj neopodstatnené a nevysvetliteľné konanie polície, súdov a viacerých štátnych inštitúcií a úradníkov v regióne, ako aj nesúhlas niektorých skupín obyvateľov,“ vysvetlila. Vzhľadom na komplikovanú situáciu a finančné straty z dôvodu prekážok prieskumu v regióne sa akcionári AOG rozhodli prehodnotiť svoje investície a koncentrovať sa v tomto momente iba na jednu vrtnú licenciu – Svidník.

Predpokladaná ďalšia investícia spoločnosti by mohla podľa Cvečkovej dosiahnuť viac ako 100 miliónov eur. V prípade úspešného prieskumu je pripravená vytvoriť 200 pracovných miest a poskytnúť komunitné granty miestnym projektom vo výške až 2 milióny eur, čo sú prostriedky nad rámec daní, licencií a ďalších poplatkov. „Slovensko v súčasnosti nedisponuje vlastnými finančnými zdrojmi na realizáciu tak rozsiahleho a jedinečného prieskumu, aký v oblasti vykonáva AOG,“ upozornila.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR