V Humennom zasadnú mestskí poslanci: Na pretrase budú aj tieto témy

V piatok 5. mája sa v Humennom uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva. O čom budú poslanci podľa návrhu programu rokovať?

Ilustračný obrázok k článku V Humennom zasadnú mestskí poslanci: Na pretrase budú aj tieto témy
Zdroj: Dnes24.sk

V piatok 5. mája so začiatkom o 9:00 hod. je na programe XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom. Mestskí poslanci budú podľa návrhu programu okrem iného schvaľovať rozpočtové opatrenie či predloženie žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta pre projekty:

  • Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií,
  • Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká za účelom zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov,
  • Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova – cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov,
  • Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdinov
  • a pre projekt Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta Humenné.

7. mája 2017 uplynie funkčné obdobie súčasného predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti 1. Humenská a.s. Rudolfa Gregoroviča a poslanci budú počas rokovania schvaľovať jeho opätovné obsadenie do tejto funkcie.

Okrem toho dostanú poslanci na stôl napríklad aj informatívnu správu k aktualizácii koncepcie rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky, informatívna správu o prebiehajúcich súdnych sporoch Mesta Humenné za rok 2016 či informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a o prijatých opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.

Prerokovávať sa budú už tradične aj majetkové záležitosti a súčasťou programu by mali byť taktiež tradične interpelácie poslancov. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom je verejné a môže sa ho zúčastniť každý občan. Všetko podstatné z rokovania poslancov sa dočítate aj na www.humenne24.sk.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk