Samospráva

V Humennom zasadnú do svojich lavíc mestskí poslanci: O čom budú rokovať?

Už o niekoľko dní sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom. Pozrite si návrh rokovacieho programu, bod po bode.

Ilustračný obrázok k článku V Humennom zasadnú do svojich lavíc mestskí poslanci: O čom budú rokovať?
Zdroj: Dnes24.sk

V stredu 21. augusta 2019 sa uskutoční v poradí ôsme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom v tomto volebnom období.

Jeho začiatok je naplánovaný na 9:00 hod. a tradične sa bude konať v zasadačke MsZ. Aké témy budú počas rokovania na pretrase? Pozrite si to prostredníctvom návrhu programu.

 • 1. Otvorenie
 • 2. Schválenie programu zasadnutia
 • 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 • 4. Vystúpenie obyvateľov
 • 5. Interpelácie poslancov
 • 6. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Humenné
 • 7. Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 3/2019
 • 8. Program odpadového hospodárstva mesta Humenné na roky 2016 – 2020
 • 9. Doplnok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb a Koncepcii rozvoja sociálnych služieb mesta Humenné na roky 2016 – 2025
 • 10. Správa o hospodárení 1. Humenskej, a.s.
 • 11. Výročné správy príspevkových organizácií zriadených mestom Humenné za rok 2018
 • 12. Doplňujúca voľba členov a tajomníkov komisií pri MsZ
 • 13. A: Zriadenie funkcie stáleho zástupcu náčelníka Mestskej polície v Humennom
 • 13. B: Organizácia a rozsah technických prostriedkov Mestskej polície v Humennom
 • 14. Cenník služieb poskytovaných v zariadeniach Správy rekreačných a športových zariadení Humenné
 • 15. Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny hlavnej kontrolórke mesta Humenné
 • 16. Predloženie žiadosti o získanie dotácie a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy kód č.: 18409/2019–4210–36886 pre projekt  „Verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica v meste Humenné“
 • 17. Informatívna správa o situácii a pripravenosti športových klubov (Futbalový klub, HC 19 a JUNIOR ŠPORT KLUB) na sezónu 2019/2020
 • 18. Prenájom športových zariadení mesta Humenné v správe Správy rekreačných a športových zariadení Humenné – zimný štadión – športovými klubmi (HC 19 Humenné, JUNIOR ŠPORT KLUB, Krasokorčuliarsky klub Krasow Humenné)
 • 19. Žiadosť o finančnú dotáciu na podporu futbalu pre FK Humenné
 • 20. Analýza nákladov na opravy vozového parku s potrebou obstarávania nových vozidiel samosprávy mesta Humenné
 • 21. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 230/2012 zo dňa 12.10.2012 k Za­loženiu akciovej spoločnosti so 100 percentnou účasťou mesta
 • 22. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2019
 • 23. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Humennom
 • 24. Majetkové veci
 • 25. Odpovede na interpelácie poslancov
 • 26. Rôzne
 • 27. Záver

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom je verejné a môže sa ho zúčastniť každý občan.

Videli ste už túto fotogalériu? Aj takéto pohľady prináša renovácia farského kostola v Humennom.

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Humenného a okolia.

V Humennom prebieha renovácia farského kostola: Pozrite si fotky z miesta
10
Galéria

Hl. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie