V Humennom prebehne 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva: O tomto sa bude hovoriť

Humenských poslancov čaká 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. A o čom sa počas neho bude hovoriť? Pozrite si to v prehľade.

Ilustračný obrázok k článku V Humennom prebehne 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva: O tomto sa bude hovoriť
Zdroj: Dnes24.sk

Primátor Miloš Meričko zvolal 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom, ktoré sa uskutoční 20. decembra 2018 o 9:00 v zasadačke Mestského zastupiteľstva. Pozrite si, z akých bodov je zložený nabitý návrh programu.

 • 1. Otvorenie
 • 2. Schválenie programu zasadnutia
 • 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
 • 4. Ústna informácia o prevzatí funkcie primátora mesta
 • 5. Voľba volebnej komisie na volebné obdobie 2018 – 2022
 • 6. Zriadenie Mestskej rady v Humennom a voľba jej členov
 • 7. Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Humennom a voľba ich predsedov a členov
 • 8. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a voľba jej členov
 • 9. Schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutie zastupiteľstva
 • 10. Poverenie účinkujúcich na vykonávanie občianskych obradov na volebné obdobie rokov 2018 – 2022
 • 11. Určenie platu primátora mesta Humenné
 • 12. Informácia o zriadení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Humennom a o ich zložení
 • 13.  
 • A: Informatívna správa o Rozpočtových opatreniach v zmysle uznesenia MsZ č. 276/2018 zo dňa 21. 02. 2018 č. 5/2018 a č. 6/2018 a Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
 • B: Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Mestského kultúrneho strediska
 • C: Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 Technických služieb mesta Humenné
 • 14. Žiadosť o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za roky 2017 – 2018
 • 15. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Humennom
 • 16. Informatívna  správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2018
 • 17. Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Humenné v rámci vyhlásenej výzvy OPLZ-PO5–2018–1 pre projekt „MOPS na území mesta Humenné“
 • 18. Interpelácie poslancov
 • 19. Záver

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Humenného a okolia.

Len nedávno sa v Humennom uskutočnilo ustanovujúce zastupiteľstvo. Zábery z neho si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

Titulné foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk