V Humennom odštartovala revitalizácia valaškovského parčíka: Takto bude vyzerať po nej!

V týchto dňoch sa v Humennom začalo s revitalizáciou parčíka pri Valaškovciach. Z čoho bude pozostávať? Pozrite si aj vizualizáciu.

V rámci revitalizácie parčíka pri mestskej časti nazývanej Valaškovce sa bude realizovať nový chodník a úprava okolia pri kríži. Okrem toho bude na mieste namontované nové parkové osvetlenie, lavičky a zrealizuje sa aj nová výsadba. Spravodajský portál Humenné 24 informovala Michaela Dochánová z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom.

Bezpečnejšie cez cestu

„Navyše sa upraví a presunie bližšie k Čapajevovej ulici nový priechod pre chodcov na ceste I/74, ktorý bude osvetlený. Dlhé roky užívaný priechod v križovatke mosta cez Laborec a ulice Sninská spôsoboval šoférom a chodcom nemalé ťažkosti a často bol miestom dopravných kolízií,“ uviedla ďalej Dochánová a doplnila, že z toho dôvodu v spolupráci s Dopravným inšpektorátom a Slovenskou správou ciest sa jeho umiestnenie presunie o niekoľko metrov ďalej.

Plány do budúcnosti

V budúcnosti má humenská radnica záujem riešiť aj celkový výzor Valaškovského mosta, a to v súčinnosti s Pamiatkovým úradom, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku. „Odstránil by sa súčasný asfaltový kryt, ktorý bol na moste použitý z dôvodu jeho využívania automobilovou dopravou kedysi v minulosti, kým sa nevybudoval nový most cez rieku Laborec. Spomínaný asfalt by sa nahradil dlažbou, čím by sa výrazne vylepšil architektonický vzhľad mosta,“ povedala M. Dochánová.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame