Takýto je plán na rok 2016: 5 investičných akcií v Humennom, ktoré pohltia najviac peňazí

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Humennom odklepli návrh Plánu investičných akcií na rok 2016. Predchádzala tomu dlhá diskusia i zopár hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch. Pozrite si 5 najväčších schválených investícií, ku ktorým by malo v našom meste dôjsť.

Tomáš Šuhajda
Ilustračný obrázok k článku Takýto je plán na rok 2016: 5 investičných akcií v Humennom, ktoré pohltia najviac peňazí
Zdroj: Dnes24.sk

1. Rekonštrukcia futbalového štadióna – 2. a 3. etapa

Predpokladaný finančný náklad: 1 379 000 eur

V rámci 2. a 3. etapy rekonštrukcie futbalového štadióna na Chemlonskej ulici sa v roku 2016 plánuje zbúranie starej tribúny, realizácia zakladania pod nové tribúny A a B a výstavba novej prevádzkovej budovy a spevnených plôch.

2. Nákup pozemkov

Predpokladaný finančný náklad: 300 000 eur

3. Rekonštrukcia a zateplenie budovy Dom služieb Centrum

Predpokladaný finančný náklad: 188 000 eur

Navrhnuté je komplexné zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa tepelnoizolačným systémom. Podľa projektovej dokumentácie je náklad na zateplenie obvodového plášťa 171 095 eur a na zateplenie strešného plášťa 69 245 eur.

4. Prístavba Materskej školy Osloboditeľov č. 1

Predpokladaný finančný náklad: 128 442 eur

Rozšírenie kapacity jestvujúcej materskej školy o jednu triedu formou modulovej prístavby kontajnerového typu s prestrešením. Na realizáciu mesto získalo dotáciu vo výške 96 000 eur. Z tejto sumy je k dispozícii pre rok 2016 suma 90 000 eur.

5. Rekonštrukcia prístreškov autobusových zastávok

Predpokladaný finančný náklad: 100 000 eur

Pokračovanie v rekonštrukcii prístreškov autobusových zastávok na území mesta.

Poznámka: Predpokladané finančné náklady sa môžu oproti reálnym nákladom líšiť. Zrejmé budú až po vykonaní verejných obstarávaní.

Môže vás zaujímať:

Humenskí poslanci delili peniaze na mládežnícky šport: Koľko žiadali a koľko dostanú jednotlivé kluby?

V Humennom sa uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva: V čom bolo iné?

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk