Rozpočet Humenného na rok 2017 je schválený: Sledujte, čo má mesto v pláne

Humenné bude v tomto roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 23 969 522 eur. Mestskí poslanci ho odsúhlasili na svojom zasadnutí. Počíta s viacerými investičnými akciami.

Ilustračný obrázok k článku Rozpočet Humenného na rok 2017 je schválený: Sledujte, čo má mesto v pláne
Zdroj: Dnes24.sk

Najväčšia rozpočtovaná suma – vyše 10,63 milióna eur, je vyčlenená pre oblasť vzdelávania, z toho pre materské školy (MŠ) je určených vyše 2,5 milióna eur a pre základné školy (ZŠ) 5 447 084 eur. Mesto investuje do rekonštrukcie telocvične na ZŠ SNP 1, obnova kotolne a ústredného kúrenia čaká aj ZŠ Pugačevova. Samospráva finančne podporí aj voľnočasové aktivity v školských kluboch detí, centrách voľného času či základnej umeleckej škole. Na materiálnu podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia poputuje z tohtoročného rozpočtu 66 000 eur. Humenné bude v tomto roku investovať aj do výstavby MŠ v osade Podskalka či komunitného centra v meste. Pri oboch projektoch počíta s financiami zo štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR.

Na hospodársku správu a evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta, jeho rozvoj a modernizáciu, spravovanie bytového a nebytového fondu mesta sú určené spolu viac než 2 milióny eur. Implementácia schválených žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, ktorá zahŕňa komplexnú realizáciu projektu od verejného obstarávania, cez výber realizátora, uskutočnenie aktivít, medializáciu, ukončenie projektu až po jeho následný monitoring, si vyžiada finančné prostriedky vo výške takmer 500 000 eur. Podobnú sumu má mesto vyčlenenú aj na nákup pozemkov v súvislosti s novým mestským cintorínom. V rámci rekreačných a športových služieb sa počíta tiež s výstavbou bazéna.

Opravovať v tomto roku budú okrem iného strechu objektu Štátneho archívu, mesto bude investovať tiež do opravy a údržby chodníkov a miestnych komunikácií, prebiehať by mala aj rekonštrukcia a zateplenie budovy Dom služieb Centrum vo výške 240 340 eur. Investície poputujú tiež do revitalizácie verejných priestorov či výstavby futbalového ihriska s umelým povrchom. Mesto chce pokračovať aj v rekonštrukcii medzigarážových priestorov. Primátorka mesta Jana Vaľová tvrdí, že v priebehu dvoch rokov by mali byť zrekonštruované všetky miestne autobusové zastávky.

Samospráva vyčlenila v tomto roku na podporu miestnej zamestnanosti sumu 75 395 eur. Zabezpečiť tak chce udržateľnosť pracovných miest po skončení doby poskytovania príspevku v rámci projektov, ktoré sú realizované na základe dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom. Na verejný poriadok, ktorý zabezpečuje mestská polícia, vyčlenili v tomto roku viac financií. Podľa slov primátorky budú prijímať do radov polície aj nových príslušníkov.

Na stravovanie seniorov je určených 200 000 eur. Tí môžu zľavu využiť prostredníctvom špeciálnej karty v školských jedálňach a vo vybraných reštauráciách na území mesta. Výška zliav sa odvíja od výšky dôchodku. Aj v tomto roku samospráva určila financie na zvýhodnené cestovné pre vybrané skupiny obyvateľov v mestskej doprave.

V rámci verejno-prospešných služieb tvorí najväčšiu položku nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom. Financie poputujú v tejto oblasti do údržby zelene i pohrebísk, miestnych komunikácií, ale aj verejného osvetlenia. Transfer pre Technické služby Mesta Humenné predstavuje v tejto oblasti sumu 1 877 600 eur.

Do športu a kultúry pôjde z rozpočtu približne 1,2 milióna eur. Sú okrem iného určené na organizáciu a podporu kultúrno-spoločenských, športových a náboženských aktivít a podujatí, ale aj na prevádzku športovísk, ihrísk, pieskovísk či miestnych rekreačných oblastí. Opravovať budú napr. pódium v divadelnej sále. Mestská televízia dostane rovnako ako v minulom roku 75 000 eur. Vaľová uviedla, že oblasť kultúry si v tomto roku vyžiadala väčší balík financií aj z dôvodu 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste.

Mestskí poslanci, ktorí rozpočet schválili v pondelok (13.2.), zároveň odsúhlasili prijatie úverových zdrojov vo výške 2 milióny eur. Použité budú na financovanie investičných akcií mesta.

Sadzby daní a miestnych poplatkov sa pre tento rok nemenia.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame