Protipovodňová ochrana na Dubníku: Vybudujú tam polder využiteľný na rekreačné účely?

Do úvahy prichádzali dve možnosti riešenia protipovodňovej ochrany na Dubníku, samospráva sa na rokovaní s vodohospodármi rozhodla. Schváliť to musia mestskí poslanci. Projekt by mal realizovať a zaplatiť Slovenský vodohospodársky podnik (SVP).

Ilustračný obrázok k článku Protipovodňová ochrana na Dubníku: Vybudujú tam polder využiteľný na rekreačné účely?
Zdroj: Dnes24.sk

Potoky na Dubníku sa v uplynulých rokoch viackrát rozvodnili a spôsobili problémy obyvateľom Gaštanovej ulice.

„Prvou možnosťou je urobiť opatrenia bez záchytného poldra. Spevnili by sa brehy Lieskovca po celej dĺžke a časť brehu Hlbokého potoka s rozšírením korýt na osem až 10 metrov. V hornej časti Hlbokého potoka by sa zároveň zrealizovala sedimentačná nádrž," priblížila Katarína Ježová z Mestského úradu (MsÚ) v Humennom prvú z alternatív ochrany územia, o ktorej rokovala pred časom radnica spolu s vodohospodármi.

Druhá možnosť

Druhým variantom, o ktorom hovorili, bola výstavba poldra. Korytá oboch potokov by zostali prírodné, ale v hornej časti Lieskovca navrhuje projektový zámer vybudovať polder využiteľný aj na rekreačné účely. Jeho prvá časť má byť permanentne naplnená vodou a do tej druhej by stekala iba v prípade prívalových dažďov. Ráta sa aj s vybudovaním hrádze a prívodného potrubia do poldra. „To by prepúšťalo len také množstvo vody, ktoré by tok zniesol,“ vysvetlila Ježová.

Chcú polder

Samospráva sa po rokovaniach s vodohospodármi priklonila k druhému variantu riešenia územia. SVP potom navrhol výstavbu spomínaného poldra najprv v lokalite Gaštanová, MsÚ však túto ponuku neakceptoval. Na navrhovanom území je totiž naplánovaná výstavba rodinných domov.

Radnica preto požiadala o presun poldra do vyšších častí, s čím napokon SVP súhlasil. O zmenách a doplnkoch územného plánu mesta, ktoré sa týkajú tohto projektu, bude rokovať humenské MsZ na zasadnutí v druhej polovici marca tohto roka.

Foto: ilustračné, Gaštanová ulica

Zdroj: TASR