Problémy nášho regiónu: Zdravé potraviny, podpora ekonomiky, cestovný ruch a rómska otázka

Pavol Gašper, kandidát na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK), pomenoval to, čo trápi obyvateľov kraja. Ponúka vlastné riešenia problémov.

Vlastné zdravé potraviny

Podľa popradského kandidáta je riešením vytvorenie regiónu vlastných a zdravých potravín. „Kvalitu života vieme zlepšiť založením ekologických fariem vo všetkých kútoch Prešovského kraja, aby sa stal regiónom produkcie vlastných a ekologicky čistých zdravých potravín,“ vysvetlil Gašper. Podľa neho podpora zakladania rodinných a obecných agrofariem, vodných fariem a rybníkov, chovu včiel i obnovy úrodnosti pôdy vygeneruje približne 500 pracovných príležitostí.

Celý región by mal intenzívne podporovať lokálne farmárske trhy rozložené tak, aby všetci obyvatelia mali rovnaký prístup ku kvalitným domácim produktom. Cieľom je podporovať zdravú výživu ako súčasť zdravého štýlu života.

Podpora lokálnej ekonomiky

Budúcnosť regiónu je v pracovitosti domácich ľudí a nie v zahraničných investíciách. „Budeme podporovať startupy. Podporíme rodinné podnikanie a zakladanie malých rodinných podnikov vo všetkých kútoch východného Slovenska, ktoré budú založené na využívaní miestnych prírodných a technologických zdrojov i ľudskom potenciáli, aby aj okrajové regióny žili a nie živorili,“ konštatoval kandidát na župana, ktorý chce zo zahraničných investícií podporiť tie, ktoré budú mať prínos pre región a nebudú iba využívať dotácie a lacnú pracovnú silu, čo vytvorí viac ako 2500 pracovných príležitostí.

„Chcem pozdvihnúť kúpeľníctvo a produkciu domácich BIO potravín, chcem vybudovať nové cyklotrasy, zabezpečiť efektívnu sociálnu starostlivosť a vytvoriť nové pracovné miesta,“ prezradil Gašper.

Podpora a rozvoj kúpeľníctva, obnova historických pamiatok

Východné Slovensko je hydrogeologickým unikátom s množstvom termálnych i minerálnych vôd. Toto prírodné dedičstvo si treba nielen chrániť, ale aj v prospech rozvoja kraja zveľaďovať ako súčasť štýlu života a zdravia. Prioritou bude podpora obnovy zanedbaných kúpeľov v celom kraji. „Podporíme tiež opätovnú ťažbu soli, ktorej pridanou hodnotou bude vytvorenie soľných kúpeľov v Prešove. To vytvorí približne 500 pracovných príležitostí,“ uviedol Gašper

Zanedbaná infraštruktúra hradov ako unikátneho historického a kultúrneho dedičstva Slovenska potrebuje novú perspektívu. „Potrebujeme obnovu hradov a iných historických pamiatok s pečaťou spoločnej vízie pod názvom V MINULOSTI JE NAŠA BUDÚCNOSŤ, čo vytvorí viac ako 500 pracovných príležitostí,“ dodal popradský kandidát.

Romagenda v 21. storočí

Podľa Gašpera je potrebné zabezpečiť pracovné príležitosti na obnove poškodenej krajiny pre najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Marginalizovaní obyvatelia nášho kraja potrebujú zmysluplnú prácu adekvátnej úrovne a nie teoretické vzdelávanie na báze virtuálnej ekonomiky.

„Jediná šanca pre integráciu Rómov je dať im možnosť pracovať na zmysluplných programoch, ktoré prinášajú Rómom bezprostredne viditeľný úžitok vrátane ich začlenenie do aktívneho života, a tým aj úžitok pre všetkých.. V každej obci, v ktorej sú rómske osady a ktorých starostovia a občania prejavia ochotu spolupracovať, vytvoríme podmienky pre vznik minimálne 10 pracovných príležitostí na obnove poškodenej krajiny ako základného predpokladu prevencie pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou,“ vysvetlil Pavol Gašper s víziou takto dať prácu viac ako 2000 nezamestna­ným Rómom.

Viac o kandidátovi sa dočítate na
www.pavolgasper.sk
https://www.facebook.com/…esovskyKraj/
http://poprad.dnes24.sk/…cstva-278703

(Politická reklama) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy.

Zdroj: Facebook
Zdroj: PR

Odporúčame