Prešovská župa udelila najvyššie ocenenia: Pozrite, komu sa dostalo tejto pocty

Prešovský samosprávny kraj (PSK) ocenil osobnosti a inštitúcie za rozvoj regiónu a jeho prezentáciu. Udelil im najvyššie krajské ocenenia.

Osem osobností a inštitúcií, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj regiónu a jeho prezentáciu doma i v zahraničí si Ceny PSK a Ceny predsedu PSK za rok 2018 prevzali v utorok na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Samospráva odovzdala ocenenia už po pätnásty raz.

„Aj tento rok mi bolo nesmiernou cťou byť v spoločnosti inšpiratívnych osobností a kolektívov, ktoré tvrdou prácou, vytrvalosťou a húževnatosťou dosiahli mimoriadne výsledky. Som veľmi rád, že sme ich úspechy, ktoré neraz presiahli hranice Prešovského kraja i Slovenska, mohli dnes oceniť,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.

Koho ocenili?

Cenu PSK udelilo Zastupiteľstvo PSK Jozefovi Bobalikovi za nezlomnú vôľu a odvahu pri presadzovaní morálnych hodnôt a slobody prejavu. Krajskí poslanci ocenili aj plukovníka Radoslava Lacka in memoriam a kapitána Petra Toďora in memoriam za dlhoročný prínos pre rozvoj PSK a mimoriadne zásluhy pri záchrane života, zdravia a majetku občanov Prešovského kraja a Slovenska. Ďalším laureátom sa stal spevák Peter Lipa, ktorého ocenili pri príležitosti životného jubilea 75 rokov. Cenu získal aj za intenzívny dlhoročný osobný vklad pre rozvoj slovenskej hudobnej scény predovšetkým jazzovej a populárnej hudby a úspešnú propagáciu Prešovského kraja v celoslovenskom i zahraničnom rozmere.

Cena župana

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský udelil svoju cenu profesorovi Jozefovi Živčákovi za významný prínos v rozvoji biomedicínskeho výskumu na úrovni vývoja a aplikácií pri riešení náhrad tkanivových a kostných defektov rôznych diagnóz širokého spektra pacientov. Ďalším laureátom Ceny predsedu PSK sa stala hudobná skupina Slnovrat, ktorá si vyslúžila ocenenie za významný prínos k rozvoju folkovej hudby na Slovensku a dlhoročnú reprezentáciu Prešovského kraja. Zoznam ocenených uzavreli francúzski partneri Prešovského samosprávneho kraja Department Horné Pyreneje a mesto Lurdy za dlhoročnú spoluprácu, priateľstvo a významný prínos v rozvoji bilaterálnych vzťahov. A to najmä v oblasti rozvoja kultúry, cestovného ruchu a náboženského pútnického turizmu.

Prvýkrát udelila krajská samospráva ocenenia osobnostiam a inštitúciám v roku 2004. Cenu PSK predstavuje umelecké dielo, ktoré má tvar gotickej brány s doširoka otvorenými dverami. Symbolizuje tak prijímanie nových podnetov. Cena predsedu PSK tvorí voľne tvarovaný objekt pripomínajúci ľudské srdce, ktoré je po stranách obomknuté krídlami. Symbolizuje citovú spoluúčasť na každom tvorivom počine, ako neodmysliteľnú súčasť rozvoja ľudskej civilizácie.

Zdroj: TASR