Správy

Pokus o zmenu pravidiel pre predaj akcií nevyšiel. Hrozí privatizácia vodární?

Môžu obce a mestá zabrániť vstupu súkromníka do východoslovenských vodární?

Ilustračný obrázok k článku Pokus o zmenu pravidiel pre predaj akcií nevyšiel. Hrozí privatizácia vodární?
Foto: Júlia Vargová / Zdroj: Dnes24.sk

Na stredajšom (2. 9.) mimoriadnom valnom zhromaždení Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) akcionári zamietli návrh mesta Košice na zmenu jej stanov. Valné zhromaždenie sa konalo na podnet najväčšieho akcionára východoslovenských vodární, ktorým je práve mesto Košice s 20,44 percen­tami akcií.

Zmenou stanov chcelo mesto Košice zabrániť vstupu súkromníkov do vodární. O podobnom návrhu na zmenu stanov rozhodovali akcionári VVS aj v júni a júli. Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) už niekoľkokrát v minulosti uviedol, že sa obáva postupnej privatizácie vodárenskej spoločnosti. Akcie vodárenskej spoločnosti aktuálne patria len mestám a obciam z Košického, Prešovského a časti Banskobystric­kého kraja.

Ako informoval predseda Klubu akcionárov VVS, ktorý zastupuje záujmy takmer tretiny akcionárov, Ľubomír ČIháš, hlavným dôvodom nepodporiť zmenu stanov VVS boli pochybnosti o zákonnosti návrhu. Podľa mesta Košice ale išlo o antikampaň.

Potreba zmeny

„Predloženým návrhom sa mesto Košice pokúsilo dosiahnuť, aby mohli akcie VVS nadobúdať len vopred určené mestá a obce. Mesto Košice dnes tiež opätovne navrhlo zaviesť do stanov územný princíp na obsadzovanie funkcií v Predstavenstve a Dozornej rade VVS. Tým chce zabezpečiť svoje členstvo v orgánoch vodární, o ktoré sa neúspešne pokúša viac ako jeden rok,“ uviedol Ľ. Čigáš.

Podľa mesta Košice napriek antikampani o údajnej nezákonnosti výsledky stredajšieho hlasovania potvrdili, že zo strany akcionárov existuje veľký dopyt po zmene stanov.

„Považujeme za veľký úspech, že najmä vďaka našej iniciatíve začne vedenie VVS pracovať na ich novelizácii a k tvorbe nových stanov bude prizvaný aj zástupca mesta Košice,“ povedal v reakcii primátor Jaroslav Polaček. Podľa jeho slov viacerí akcionári, ktorí zvažovali podporu návrhu mesta, sa aj preto rozhodli zdržať hlasovania a počkať si na návrh predstavenstva na zmenu stanov.

Koncepčné riešenie

Návrh mesta nedostal podporu ani od Klubu akcionárov VVS. „Akcionárom VVS nie je potrebné a ani vhodné zakazovať či prikazovať, ako majú nakladať so svojím majetkom. Tým akcionárom, ktorí sa ocitli v situácii, že svoje akcie musia alebo chcú predať, je potrebné poskytnúť koncepčné riešenie, ktoré ochráni záujmy VVS a zachová akcionársku štruktúru v rukách miest a obcí,“ povedal člen správnej rady Klubu akcionárov VVS Daniel J. Krátký.

Akcionári vodární sa zhodli na potrebe koncepčného a legálneho riešenia, Predstavenstvo VVS ho má predložiť na najbližšom valnom zhromaždení.

Prírodné dedičstvo

Polaček zároveň dodal, že aj Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) má vo svojich stanovách zakotvené, že jej akcionármi môžu byť iba obce a mestá v jej územnej pôsobnosti.

Mesto Košice tvrdí, že v tejto oblasti sleduje verejný záujem a Ústavu SR, ktorá hovorí o vode ako o prírodnom dedičstve, ktoré využíva v prospech svojich občanov a nasledujúcich generácií.

Cieľom je zabrániť vstupu tretej osoby medzi akcionárov VVS. Súkromní investori by totiž vďaka tomu mohli postupne skupovať akcie ďalších miest a obcí. Tomu chce predísť aj skupina poslancov NR SR okolo Milana Potockého (OĽANO), a to zmenou legislatívy.

Umožniť vstupu súkromníka medzi akcionárov VSS, ktorými sú obce a mestá, by mohol odpredaj akcií obce Čerhov. Tá v januári vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na svoj 0,07-percentný podiel vo vodárňach. Na základe nej plánuje odpredať advokátskej kancelárii svojich 5 144 kusov cenných papierov za 100– tisíc eur.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24/Tasr

Rýchle správy

Najčítanejšie