Objav v známej dedine na Zemplíne: Našli tam pozoruhodné predmety staré stovky rokov!

V známej zemplínskej obci učinili zaujímavý objav. Podarilo sa tam nájsť pozoruhodné predmety staré niekoľko sto rokov.

V známej turistickej dedine na Zemplíne sa podaril zaujímavý archeologický nález. V sýpke vo Vinnom našli rozsiahly nálezový súbor pozoruhodných predmetov.

Nové zistenia

V rámci spolupráce Zemplínskeho múzea v Michalovciach s obcou Vinné sa realizoval archeologický výskum objektu sýpky vo Vinnom – budúceho múzea vinárstva, vinohradníctva, dejín a prírody Vinného.

Ako informovalo múzeum, ide o historickú stavbu, ktorej vek bol doteraz iba odhadovaný. Archeológovia zistili, že vznik objektu spadá najneskôr na prelom 16. a 17. storočia s tým, že išlo o väčší stavebný komplex.

„Prvú sezónu výskumu sme ukončili iba nedávno, pričom naši archeológovia urobili mnoho nových zistení,“ zverejnilo spomínané múzeum.

Rozsiahly nálezový súbor

V sýpke vo Vinnom sa podarilo nájsť veľa artefaktov. Rozsiahly nálezový súbor keramických, sklenených a kovových predmetov pochádza až z prvej polovice 17. storočia. Nezvyčajná vyberaná kvalita predmetov naznačuje najskôr ich pôvod z prestížnej domácnosti.

„Medzitým sme už vo fáze ich odborného spracovania a ošetrenia. O našich zisteniach vás budeme aj ďalej informovať, nateraz ponúkame aspoň malú fotografickú ochutnávku,“ dodalo múzeum na záver.

Pozrite si fotografie z archeologického výskumu v sýpke vo Vinnom.

Zdroj: Dnes24.sk