Nezhody na rokovaní mestského zastupiteľstva majú pokračovanie: Verejný protest časti poslancov!

Na rokovaní mestských poslancov, ktoré sa konalo minulý týždeň, došlo k veľkým nezhodám a to kvôli samotnému priebehu rokovania. Niektorí poslanci sa chceli prihlásiť do rozpravy, no voľbe členov komisií nepredchádzala napokon žiadna diskusia či možnosti podania návrhov.

Tomáš Šuhajda
Ilustračný obrázok k článku Nezhody na rokovaní mestského zastupiteľstva majú pokračovanie: Verejný protest časti poslancov!
Zdroj: Dnes24.sk

Slovná prestrelka sa odohrala najmä medzi poslancom Ivanom Hoptom (člen klubu Za demokratické Humenné) a primátorkou mesta Janou Vaľovou. Ivan Hopta sa dožadoval rozpravy, pričom tvrdil, že ide o riadny bod rokovania, kde voľbe má predchádzať diskusia.

Poslanci zo šesťčlenného klubu Za demokratické Humenné zvolali na stredu tlačovku, aby sa vyjadrili hneď k niekoľkým témam. Názory v mene klubu prezentovala prítomná trojica poslancov Mária Cehelská, Jozef Babják a Miloš Meričko. Jedným z bodov bol aj verejný protest klubu voči priebehu voľby členov komisií mestského zastupiteľstva.

Podľa predsedkyne klubu Márii Cehelskej bol porušený rokovací poriadok MsZ, odvolala sa pritom na tento bod z rokovacieho poriadku: „Ak na zasadnutí požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak primátor neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie, ktoré ďalej vedie zástupca primátora…“

Primátorka Jana Vaľová počas rokovania zastupiteľstva trvala na tom, že návrhy sa podávali písomne a bod voľby členov komisií riadi volebná komisia, na čo jej prikývla aj hlavná kontrolórka Jana Čandová. Rovnaký názor, že postup je v súlade so zákonom, vyslovil na rokovaní Štefan Bukovčík z právneho referátu mestského úradu.

„My sme minimálne traja, ak si dobre pamätám, boli prihlásení do rozpravy… Materiál ku voľbe komisií sme dostali 2–3 minúty pred rokovaním mestského zastupiteľstva, čiže sme nemali priestor a čas predtým rokovať. Ako, keď sme nevedeli koho kto navrhuje. Takže preto ako klub vyslovujeme verejný protest proti tomu ako postupovala pani primátorka,“ uviedla Mária Cehelská na tlačovke.

Foto zľava: Mária Cehelská, Jozef Babják a Miloš Meričko

Zdroj: Dnes24.sk