Rôzne

Najneskôr kvitnúca vzácna orchidea: Pomôžu ju v Nízkych Beskydách zachrániť ovce?

Rozšíriť najneskôr kvitnúcu vzácnu orchideu (pokrut jesenný) by v oblasti Nízkych Beskýd mohlo pomôcť spásanie lúk ovcami.

Ilustračný obrázok k článku Najneskôr kvitnúca vzácna orchidea: Pomôžu ju v Nízkych Beskydách zachrániť ovce?
Zdroj: TASR

Vyplýva to z informácií, ktoré ochranári zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty zverejnili na svojej internetovej stránke.

Pravidelný monitoring

„Rozšíreniu pokrutu v územnej pôsobnosti správy CHKO sa začala venovať zvýšená pozornosť v roku 1995. Odvtedy, až do roku 2010, pracovníci správy, spolu so špecialistami na vstavačovité, pravidelne monitorovali jeho početnosť. Popritom robili prieskum vhodných biotopov, s cieľom nájsť aj lokality nové,“ informujú ochranári s tým, že posledný monitoring ukončili minulý mesiac.

Počas mapovania výskytu s odstupom desiatich rokov sa im podarilo nájsť pokrut len na dvoch z piatich v minulosti známych lokalít.

„Aj na tých však dosahoval už len zlomky niekdajšieho počtu kvitnúcich jedincov,“ uvádza správa s tým, že na oboch miestach bola počas celého desaťročia nepretržite realizovaná pastva hovädzieho dobytka.

Pomôžu ovce?

Spásanie ovcami však ochranári v súvislosti s udržaním populácie pokrutu považujú za jediný vhodný spôsob obhospodarovania. „Ovce sú špecifické tým, že rastliny spásajú nízko, blízko pri povrchu pôdy. V druhovom zložení takto vzniknutého a udržiavaného spoločenstva prevládajú druhy s rozložením biomasy koncentrovanom pri pôdnom povrchu, predovšetkým tie s listovými ružicami. K nim patrí aj pokrut,“ vysvetľujú.

Svoje tvrdenie opierajú o skutočnosť, že lokalitami, kde sa pokrutu v minulosti darilo, boli katastre obcí Svetlice (okr. Medzilaborce) a Vyšná Jablonka (okr. Humenné), kde sa zvykli pásť veľké stáda oviec.

Ochranári venujú pozornosť pokrutu jesennému (Spiranthes spiralis), patriacemu do čeľade vstavačovité z dôvodu, že je zaradený do Červeného zoznamu ohrozených rastlín Slovenska v kategórii „kriticky ohrozený“.

Je zároveň zákonom chráneným druhom národného významu, a tiež chránený Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Jeho spoločenská hodnota je vyčíslená na 332 eur.

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Humenného a okolia.

Videli ste? Archívne fotky podnikov, kam sa Humenčania chodievali baviť.

Zaspomínajte si: Archívne fotky podnikov, kam sa Humenčania chodievali baviť
4
Galéria
Zdroj: Okresný úrad Humenné

Hl. foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie