Na svoje projekty získali dotácie: Vieme, čo sa chystá v obciach v Humenskom okrese

Krajskí poslanci rozdelili dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vo výške 434 000 eur mestám a obciam, tretiemu sektoru aj neziskovým organizáciám na aktivity v oblasti športu, kultúry a sociálnych služieb.

Ilustračný obrázok k článku Na svoje projekty získali dotácie: Vieme, čo sa chystá v obciach v Humenskom okrese
Zdroj: Dnes24.sk

Ako informovala vedúca odboru financií Úradu PSK Mária Holíková, v stanovenom termíne do 30. apríla prišlo 420 žiadostí, poslanci podporili 289 žiadateľov. Predkladatelia požadovali dotácie v celkovej výške 1,345 milióna eur, čo pri schválenej dotácii predstavuje úspešnosť 32,3 percenta.

Tradične najviac žiadostí sa týkalo kultúrnych aktivít, v rámci ktorých prišlo 223 projektov, z tohto počtu uspelo 172 žiadateľov. Poslanci im pridelili dotácie v objeme viac ako 246 000 eur. Nasleduje program šport, kde bolo 179 žiadateľov. Uspelo 109 projektov s celkovou dotáciou takmer 173 000 eur. Najmenší záujem bol o oblasť sociálnych služieb, z ktorej prišlo 18 žiadostí, ôsmim projektom pridelili dotácie v celkom objeme 14 800 eur.

Predkladatelia sa najviac sústredili na získanie dotácií na živú kultúru, kam patria festivaly, koncerty, súťaže. Na bežné výdavky tak kraj rozdelí 318 040 eur a suma 115 000 eur je charakteru kapitálových výdavkov. Holíková konštatovala, že v menšej miere predkladatelia žiadali financie na investičné akcie, pričom ide o hodnotu, ktorá ostáva aj pre budúce generácie.

„Dotácie sa prideľovali v minimálnom objeme 1000 eur a v maximálnom objeme 5000 eur. Na hlavu poslanca bola pridelená čiastka 7000 eur. Došlo k vzájomnej dohode podľa jednotlivých okresov, kde každý z poslancov podpísal a stotožnil sa s rozdelením dotácie za okres. Tento materiál bol predložený na prerokovanie v zastupiteľstve a došlo k všeobecnej podpore,“ uviedla Holíková.

Žiadatelia sa musia na financovaní projektov spolupodieľať. Kraj mohol prideliť najviac 80 percent sumy z celkových nákladov. Projekty je potrebné zrealizovať do 30. novembra, aby kraj mal čas na zúčtovanie a do konca decembra stihol poukázať peniaze.

Pozrite si zoznam obcí v Humenskom okrese, ktoré sa stali úspešnými žiadateľmi o dotáciu. Koľko peňazí dostanú a na aký projekt budú použité?

Šport

Obec (pr. iný subjekt) Názov projektu Pridelená dotácia v eurách
Kochanovce Výstavba športového ihriska pre deti 1 000
Ptičie Výstavba tribúny pri multifunkčnom ihrisku 1 000
Dedačov Oplotenie hracej plochy viacúčelového ihriska Dedačov – minifutbalové ihrisko 3 750
Jasenov Novostavba FK Jasenov 2 000
Zbudské Dlhé Rekonštrukcia šatní TJ 1 000
Hrubov Rekonštrukcia a modernizácia futbalového ihriska 1 000
Hankovce Oprava oplotenia na viacúčelovom ihrisku 1 000
Černina Oprava budovy pre trávenie voľného času v obci 1 000
Turcovce Dokončenie šatní 1 000
Košarovce 60. výročie založenia Futbalového klubu v Košarovciach 1 000
1. Tenisový klub Humenné Oprava a údržba tenisového areálu s 11 antukovými ihriskami 2 000
Oblastný futbalový zväz Humenné Mládežnícke futbalové turnaje / Pohár ObFZ Humenné 1 050

Kultúra

Obec (pr. iný subjekt) Názov projektu Pridelená dotácia v eurách
Ruská Kajňa Zakúpenie stoličiek do kultúrneho domu 1 000
Rohožník Výmena dlažby v kultúrnom dome 1 000
Nižná Sitnica Podporíme kultúru 1 000
Hankovce 4. ročník folklórnych slávností v Hankovciach 1 000
Zubné Pid Dubrovou 1 000
Ohradzany Publikácia o obci 2 000
Pakostov Kultúrne leto 2016 3 500
Modrá nad Cirochou 700. rokov prvej písomnej zmienky obcí pod Vihorlatom 1 000
Ruská Poruba Dedina baví dedinu 1 000
Kamienka 600. výročie prvej písomnej zmienky o obci 1 000
Ľubiša Oslavy 616. výročia obce 1 000
Mestské kultúrne stredisko – Humenné Modernizácia zvukovej aparatúry 4 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hažín nad Cirochou Oprava gréckokatolíckeho Chrámu sv. archanjela Michala 1 000

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24/TASR

Odporúčame