Na pláne je druhé stretnutie humenských poslancov: Riešiť sa budú komisie, dane aj...

Prvé slávnostnejšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Humennom, na ktorom primátorka aj poslanci zložili sľuby, je už za nami. Teraz prichádza na rad druhé zastupiteľstvo, pozrite si návrh programu.

Ilustračný obrázok k článku Na pláne je druhé stretnutie humenských poslancov: Riešiť sa budú komisie, dane aj...
Zdroj: Dnes24.sk

Druhé zasadnutie mestského zastupiteľstva je na programe v utorok 16.12. 2014 o 12:30. Tu je návrh programu podľa oficiálnej stránky humenského magistrátu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
 • Rozpočtové opatrenie č. 4/2014
 • Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
 • Zriadenie Mestskej rady v Humennom a voľba jej členov
 • Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Humennom
 • Schválenie účinkujúcich pri občianskych obradoch
 • Voľba prísediacich Okresného súdu v Humennom
 • Interpelácie poslancov
 • Záver

Titulné foto: ilustračné

VIDEO: Prvé zasadnutie MsZ, poslanci zložili sľuby

Zdroj: Dnes24.sk