Rôzne

Moderné rekreačné trasy aj inteligentné odpočívadlá: Chcú vytvoriť Poloniny trail, VIDEO

Prešovský samosprávy kraj podpísal memorandum o spolupráci s aktérmi rozvoja v Poloninách.

Zdroj: TASR

Spoločné zámery s krajskou samosprávou pri rozvoji cestovného ruchu deklarovalo vo štvrtok 18 participujúcich subjektov, zástupcov miestnych záujmových skupín a samospráv. Stalo sa tak pri príležitosti podpisu Memoranda o vzájomnej spolupráci, ktoré zúčastnené strany podpísali v priestoroch Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Poloninská turistická trasa

Dokumentom PSK i zainteresované subjekty z okresu Snina vyjadrili záujem vzájomne participovať pri dosahovaní spoločných cieľov, podpore ekonomického a sociálneho rozvoja okresu Snina, a najmä oblasti Národného parku Poloniny. Signatári memoranda, medzi inými Štátna ochranFia prírody SR, Lesopoľnohospo­dársky majetok Ulič, Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Horný Zemplín a Horný Šariš, Lesoochranárske zoskupenie VLK, mesto Snina a 13 obcí okresu ním deklarovali pripravenosť pre realizáciu myšlienky vytvorenia takzvanej Poloniny trail – Poloninskej turistickej trasy, ktorá by mala stimulovať rozvoj cestovného ruchu v regióne.

„Ide o ojedinelý koncept podpory tohto turisticky cenného územia. Po našej iniciatíve dobudovania základnej infraštruktúry pre 28 obcí okresu, prichádzajú na rad nové aktivity na zatraktívnenie tejto destinácie a zintenzívnenie rozvoja celej oblasti. Poloniny trail bol navrhnutý odborníkmi Svetovej banky ako konkrétny nástroj podpory, ktorý by mal skvalitniť súčasnú turistickú a cyklistickú infraštruktúru s vybudovaním moderných rekreačných trás či inteligentných odpočívadiel, ktoré sú sami o sebe produktmi cestovného ruchu,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.

Financovanie z eurofondov

Poloninská turistická trasa by mala zlepšiť mobilitu, dostupnosť obcí a vytvoriť viacúčelovú turistickú trasu. Zámer by mal byť financovaný z eurofondov, v prvej fáze v rámci cezhraničného programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014 – 2020 a v prípade úspešnosti realizovaný už od augusta tohto roku.

Vybudovanie Poloniny trail pritom korešponduje s cieľmi PSK a iniciatívy „dobiehajúcich regiónov“ – Catching-up Regions, realizovanej v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou. Medzinárodní experti okres Snina a oblasť Národného parku Poloniny zaradili medzi pilotné regióny pre naštartovanie rozvoja a zvýšenie výkonnosti.

„Potreba poskytnutia pomoci okresu Snina je o to viac naliehavejšia, že jeho vitalitu a disponibilnosť ochromujú negatívne demografické trendy. Sprievodným ukazovateľom je aj nedostatočná infraštruktúrna vybavenosť, kde smerujeme aj pomoc krajskej samosprávy,“ doplnil Majerský.

Projekt je podľa neho postavený do dvoch rovín. „Jeden je v rovine kanála a vodovodu a druhý je v rovine cestovného ruchu, to znamená cyklotrás, turistických trás a vôbec rozvoja cestovného ruchu ako takého,“ vysvetlil predseda PSK.

„Sme radi tejto iniciatíve, pretože nás to dokopy sieťuje. Je veľmi dôležité, že sme vtiahnutí do tohto procesu a vieme si jednotlivé aktivity systémovo naplánovať a následne aj realizovať,“ dodala primátorka Sniny Daniela Galandová s tým, že ich mesto, ktoré už má vybudovanú vlastnú infraštruktúru sa chce zamerať skôr na komponenty ku kultúrnemu dedičstvu, ako aj dovybavenosť, čo sa týka turistickej infraštruktúry.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie