Práca

Mesto Humenné vyhlásilo výberové konanie: Pozrite, o akú pozíciu sa dá uchádzať

Nemáte predpoklady na túto vedúcu funkciu aj práve vy? Mesto Humenné vyhlásilo výberové konanie na takúto pracovnú pozíciu...

Ilustračný obrázok k článku Mesto Humenné vyhlásilo výberové konanie: Pozrite, o akú pozíciu sa dá uchádzať
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Humenné vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ria­diteľky Centra voľného času, Námestie slobody 48, Humenné.

Ako sa uvádza na webovej stránke radnice, záujemcovia musia okrem iného mať odbornú a pedagogickú spôsobilosť pre príslušné školské zariadenie či najmenej päť rokov pedagogickej činnosti za sebou.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je možné doručiť na Mestský úrad, konkrétne na sekretariát primátora mesta, v termíne do 18. apríla 12:00 hod. K požadovaným dokladom patrí profesijný štruktúrovaný životopis, úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a vykonaní 1. atestácie alebo získaní jej náhradnej formy, písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy, písomné potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov a čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch.

„Plat stanovený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 317/2009 Z. z. vo výške minimálne 1135,50 eur,“ uvádza mesto v súvislosti s platovými podmienkami.

Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej stránke mesta.

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Humenného a okolia.

Mimochodom, neunikla vám táto fotogaléria? Podoby Humenného pred výstavbou panelových sídlisk…

Nenechajte si ujsť: Podoby Humenného pred výstavbou panelových sídlisk
6
Galéria

Hl. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie