Práca

Mesto Humenné vyhlásilo výberové konanie: O akú riadiacu funkciu sa dá uchádzať?

Mesto Humenné vyhlásilo výberové konanie na obsadenie riadiacej funkcie. Pozrite si, o akú sa jedná a tiež podrobnosti.

Ilustračný obrázok k článku Mesto Humenné vyhlásilo výberové konanie: O akú riadiacu funkciu sa dá uchádzať?
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Humenné vyhlásilo výberové konanie na riadiaciu pracovnú pozíciu. Konkrétne sa jedná o funkciu riaditeľa/ria­diteľky Správy rekreačných a športových zariadení Humenné.

Ako sa uvádza na webovej stránke radnice, riaditeľ alebo riaditeľka má mať okrem iného ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a minimálne 5 rokov praxe. Medzi ďalšie predpoklady patria aj manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, analytické a koncepčné myslenie, samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, presnosť, zodpovednosť či bezúhonnosť.

A čo platové podmienky? „Základný tarifný plat stanovený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní, vo výške minimálne 876,00 eur/me­siac,“ uvádza mesto.

Prihlášku do výberového konania je možné doručiť najneskôr do do 22.08. 2019 do 9:00 hod.na Mestský úrad – sekretariát primátora mesta. Obsahovať by mala písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, dokument „Koncepcia rozvoja Správy rekreačných a športových zariadení Humenné“ na obdobie najbližších 4 rokov, max. rozsah – 4 strany formátu A4, úradne overené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov. Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke mesta.

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Humenného a okolia.

Viete o tom?

OBRAZOM: Na Sídlisku III si môžete zacvičiť na novom workoutovom ihrisku
7
Galéria

Hl. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie