Kraj udelil ceny v sociálnej oblasti Krídla túžby: Kto sa dočkal tejto pocty?

Prešovská krajská samospráva siedmykrát udeľovala ceny v sociálnej oblasti a to v troch kategóriách. Komu sa ušlo pocty?

Ilustračný obrázok k článku Kraj udelil ceny v sociálnej oblasti Krídla túžby: Kto sa dočkal tejto pocty?
Zdroj: TASR

Laureátmi krajského ocenenia Krídla túžby v sociálnej oblasti je v kategórii poskytovateľ Centrum sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom, zo zamestnancov vyšla víťazne Ľubica Sluťaková z Resocializačného strediska Domov Nádeje Gréckokatolíckej charity v Prešove a v kategórii prijímateľ zvíťazil Emil Fabián zo Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi. Ceny za rok 2017 za Prešovský samosprávny kraj (PSK) si prevzali v Divadle Jonáša Záborského v Prešove na Koncerte bez bariér Krídla túžby v pondelok 2. októbra. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

Prešovská krajská samospráva organizuje toto podujatie už sedem rokov. O ocenených rozhodli na základe nominácií členovia komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK.

Aj nové metódy

Centrum sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom poskytuje sociálne služby odkázaným ľuďom už 54 rokov, a to v špecializovanom zariadení, domove sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, zariadení podporovaného bývania a útulku. Ocenenie navrhol udeliť externý supervízor spolu so zamestnancami za viditeľné výsledky sociálnej práce, zvyšovanie kvality života prijímateľov, za zavádzanie nových terapeutických metód i foriem práce, ako aj zlepšovanie materiálnych podmienok.

Prekonáva limity

V kategórii zamestnanec získala ocenenie Ľubica Sluťaková, ktorá v zariadení Domov Nádeje pracuje viac ako 20 rokov. Klienti i kolegovia si na nej vážia profesionálny, odborný i ľudský prístup. Vo svojej terapeutickej praxi často prekonáva limity a je oporou strediska pri resocializačných procesoch a návrate klientov do reálneho života.

Príkladný život

Medzi klientmi spomedzi štyroch zaslaných návrhov porotu najviac oslovil príbeh 95-ročného Emila Fabiána. Podľa navrhovateľa je to človek hlbokej a úprimnej viery, ktorý si vie ľudí získať svojou dobrosrdečnosťou, humorom, ochotou pomôcť. Žije príkladným životom, rozdáva radosť aj cez spev, prednes či hru na klávesy. Je príkladom života prežitého s pokorou a stabilnými hodnotami, ktoré vyznáva nielen slovom, ale predovšetkým svojimi činmi a skutkami.

Na galakoncerte sa predstavili klienti z Ličartoviec, Medzilaboriec, Starej Ľubovne, Bardejova a Humenného. Išlo o najzaujímavejšie vystúpenia z regionálnych kôl, ktoré sa uskutočnili v júni v Červenom Kláštore a vo Svidníku.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je 25 zariadení sociálnych služieb s celkovou kapacitou 2 110 miest. Na zabezpečenie sociálnych služieb vrátane neverejných poskytovateľov kraj vyčlenil na tento rok viac ako 35 miliónov eur, z toho takmer 6 miliónov eur na rekonštrukcie a modernizácie zariadení sociálnych služieb.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR