Krimi

Informácie, ktoré môžu pomôcť: Odkaz humenskej polície, adresovaný najmä ženám

Blížiaci sa 25. november je aj Medzinárodným dňom eliminácie násilia na ženách.

Ilustračný obrázok k článku Informácie, ktoré môžu pomôcť: Odkaz humenskej polície, adresovaný najmä ženám
Zdroj: TASR

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Humennom v súvislosti s tým adresovalo verejnosti niekoľko užitočných informácií.

Násilie môže podľa polície zasahovať ženy na Slovensku v rôznych obdobiach života od detstva až po dospelosť, pričom dochádza k nemu v práci, v škole, v rovesníckych skupinách, na verejnosti, ale aj v súkromí rodinného či partnerského života a zažívajú ho ženy rozličného vzdelania, sociálno-ekonomického postavenia, etnickej príslušnosti, vierovyznania, ženy z mestského i vidieckeho prostredia.

Znaky domáceho násilia

„Násilie páchané na ženách je zneužite moci muža voči žene – jedná sa o prípady, kedy vám niekto ubližuje akoukoľvek formou, robí fyzický, psychický a sexuálny nátlak. Násilie je každý čin, ktorým vás niekto núti robiť, čo robiť nechcete alebo vám zabraňuje robiť čo chcete, svojim správaním vyvoláva u vás pocity strachu“ vysvetľuje riaditeľ okresného riaditeľstva PZ Marek Lukacko.

Znakmi domáceho násilia sú podľa polície opakovanie, postupný nárast intenzity, možnosť diferencovať úlohu násilnej a ohrozenej osoby a dochádza k nemu spravidla bez svedkov.

Ako podať trestné oznámenie?

Humenská polícia informuje aj o postupe, kde a ako sa správne podáva trestné oznámenie:

Na polícií, prokuratúre alebo súde môžete podať osobne – ústne do zápisnice trestné oznámenie. Trestné oznámenie môžete podať aj písomne prostredníctvom pošty, telegraficky, telefaxom a elektronickými prostriedkami. Podanie, ktoré je urobené telegraficky, telefaxom a elektronickými prostriedkami, je potrebné písomne prostredníctvom pošty alebo ústne potvrdiť do 3 dní, inak sa o podaní nekoná.

Pri podaní trestného oznámenia je potrebné, aby ste vypovedali podrobne o spôsobe násilného správania vášho partnera, nesústreďte svoju pozornosť len na posledný incident, zdôraznite dlhodobosť násilia vo vašom vzťahu. Čím viac údajov a dôkazov (napr. lekárske správy o ošetrení, obrazové a zvukové záznamy, výhražné sms, poškodené veci, svedkovia udalosti) uvediete, tým je vyššia pravdepodobnosť úspešného ukončenia trestného konania.

Ak ste na polícii alebo inom orgáne, vždy si všetko pozorne prečítajte, čo podpisujete, nevzdávajte sa vopred svojich práv, ktoré vám zákon priznáva (napr. práva preštudovať si vyšetrovací spis po skončení vyšetrovania).

Polícia nemá otváracie hodiny, na obvodných oddeleniach je nepretržitá služba prostredníctvom stálych služieb.

Políciu možno kontaktovať na núdzových linkách: 158 a 112, ktoré sú bezplatné.

Národná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Humenného a okolia.

Viete, ako správne volať na linku 158? Pozrite si to v tomto pripojenom videu.

Zdroj: YouTube.com

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie