Humenskí hasiči apelujú na ľudí: Odkaz, ktorý si je dobré prečítať!

Neprehliadnite nasledujúce riadky. Humenskí hasiči majú pre verejnosť dôležité apely. Prinášame vám ich slová...

Ilustračný obrázok k článku Humenskí hasiči apelujú na ľudí: Odkaz, ktorý si je dobré prečítať!
Zdroj: Dnes24.sk

Po dlhej zime sa jar podľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Humennom začína naplno ozývať a to zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. „Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch,“ uvádzajú humenskí hasiči.

A vzhľadom k značnému nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy OR HaZZ dôrazne upozorňuje všetkých občanov na prísne zákazy. Pozrite si ich v nasledujúcom prehľade.

Je zakázané:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu pre právnické osoby alebo fyzické osoby -podnikateľov
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve pre fyzické osoby za dodržania podmienok ustanovených vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom, ktorým je vypaľovanie suchej trávy, čo je podľa ich slov činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná.

„Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy. Zdanlivo taká bezpečná činnosť, akou je spaľovanie zhrabaných porastov, môže spôsobiť neblahé následky. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku či v životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov,“ dvíha varovný prst OR HaZZ v Humennom.

Humenskí hasiči doplnili, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané a v prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 eur, resp. v blokovom konaní do výšky 100 eur, právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 eur.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk