Práca

Humenné vyhlásilo výberové konania na riadiace funkcie: O aké miesta sa jedná?

Mesto Humenné vyhlásilo dve výberové konania na obsadenie riadiacich funkcií. Pozrite si bližšie informácie, o prácu v akých subjektoch sa jedná.

Ilustračný obrázok k článku Humenné vyhlásilo výberové konania na riadiace funkcie: O aké miesta sa jedná?
Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0

Mesto Humenné vyhlásilo výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ria­diteľky v dvoch materských školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Jedná sa konkrétne o Materskú školu Kudlovská a Materskú školu Partizánska.

V prípade MŠ Kudlovskej je možné podať prihlášku do výberového konania najneskôr do 5. marca 12:00 hod., v prípade MŠ Partizánskej do 7. marca 12:00 hod. V oboch prípadoch platí, že prihlášky sa podávajú na Mestský úrad, sekretariát primátora mesta.

Uchádzači musia doložiť písomnú prihlášku, profesijný štruktúrovaný životopis, úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy, potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe či súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania.

„Plat stanovený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 317/2009 Z. z. vo výške minimálne 797,00 eur,“ uvádza sa pri informácii o platových podmienkach v obidvoch vyhláseniach.

Ďalšie bližšie informácie, vrátane toho čo musí spĺňať riaditeľ resp. riaditeľka materskej školy a iné požiadavky k tejto funkcii nájdete na internetovej stránke humenskej radnice.

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Humenného a okolia.

Postrehli ste aj túto informáciu? Najväčšou investičnou akciou mesta Humenné v roku 2019 by mala byť výstavba novej bytovky. Pozrite si vo videu, kde by mala vyrásť.

Zdroj: Dnes24.sk

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie