Ilustračný obrázok k článku Humenné sa pustilo do legalizácie rómskych obydlí
Zdroj: Mesto Humenné

Humenné sa pustilo do legalizácie rómskych obydlí

Mesto začne s odpredajom pozemkov pod osadou Podskalka. Za koľko ich budú obyvateľom predávať?

Správy
Správy

Humenné sa pustilo do legalizácie rómskych obydlí

Mesto začne s odpredajom pozemkov pod osadou Podskalka. Za koľko ich budú obyvateľom predávať?

Ilustračný obrázok k článku Humenné sa pustilo do legalizácie rómskych obydlí
Zdroj: Mesto Humenné

Mesto Humenné urobilo prvý krok k legalizácii obytných stavieb v rómskej osade Podskalka. Mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí odsúhlasili odpredaj pozemkov pod obydliami siedmich miestnych obyvateľov.

Ako potvrdil vedúci oddelenia správy majetku mestského úradu Slavomír Novák, ide o prvú etapu vyrovnania právnych vzťahov k pozemkom v osade, v rámci ktorej sa vyrovnajú vzťahy k pozemkom vo vlastníctve mesta. Mesto Humenné k odpredaju pozemkov pristúpilo v rámci národného projektu „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“.

Množstvo vlastníkov

Realizátor projektu, ministerstvo vnútra, v prvej etape prostredníctvom geodetických firiem zameral skutočný obvod rómskych osád v teréne, analyzoval vlastníctvo pozemkov v nich a navrhol tiež vhodný postup, ako vlastnícke vzťahy k pozemkom v rómskej osade Podskalka vyrovnať. Aktivita bola v tejto etape zameraná na pozemky vo vlastníctve mesta a Slovenského pozemkového fondu.

„Vzhľadom na vysoký počet vlastníkov navrhli realizátori projektu pozemky v rómskej osade Podskalka vysporiadať formou jednoduchých pozemkových úprav a jednotlivých prevodov vlastníctva, respektíve nájomných vzťahov,“ vysvetľuje ďalej materiál.

Nižšia cena

Budúci vlastníci pozemkov uhradia len kúpnu cenu za pozemky, ostatné náklady sa budú hradiť z projektu. Kúpnu cenu za štvorcový meter predmetných pozemkov stanovila samospráva na 7,31 eura.

Mestskí poslanci tak materiál schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa, keďže podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné je sadzba za meter štvorcový takéhoto druhu pozemku vo výške 30 eur.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie