Tomáš Šuhajda Volejbal

Horúca téma v EXKLUZÍVNOM ROZHOVORE: S primátorkou Janou Vaľovou o volejbale!

Témou čísla jedna je v Humennom v posledných dňoch jednoznačne volejbal. Vedenie VK Chemes ohlásilo po úspešných sezónach koniec. Stanoviská Správnej rady VK Chemes aj vedenia spoločnosti Chemes a.s. sú známe, prinášame vám teraz rozhovor s primátorkou mesta Janou Vaľovou.

Ilustračný obrázok k článku Horúca téma v EXKLUZÍVNOM ROZHOVORE: S primátorkou Janou Vaľovou o volejbale!
Zdroj: TASR

17. novembra 2014 sa vzdal funkcie predsedu Správnej rady VK Chemes Stanislav Rehúš, nasledovalo rokovanie generálneho sponzora klubu Chemes a.s. so Správnou radou VK Chemes a tá po ňom ohlásila odstúpenie družstva mužov z extraligy po základnej časti.

„S týmto vedením mesta Humenné neviem komunikovať, neuznávam jeho hodnoty a princípy .V takomto „žičlivom“ prostredí nedokážem zabezpečiť profesionálne fungovanie VK Chemes Humenné a presvedčiť generálneho sponzora, aby naďalej finančne podporoval volejbal v Humennom,“ uviedol vo svojom stanovisku už expredseda správnej rady VK Chemes Stanislav Rehúš – celé stanovisko nájdete TU.

„Osobnosť Ing. Stanislava Rehúša je pre našu spoločnosť pevným mostom k VK Chemes Humenné. V situácii, keď naša spoločnosť prišla o tohto garanta použitia našej finančnej podpory, stratila zároveň motiváciu byť naďalej generálnym sponzorom VK Chemes Humenné,“ píše sa v stanovisku generálneho sponzora Chemes a.s., ktoré si v kompletnom znení môžete prečítať TU.

Správna rada vo svojom vyhlásení informovala o odstúpení družstva mužov z extraligy po základnej časti. Zároveň však oživila nádej, keď uviedla, že ak vedenie mesta splní tri jej požiadavky, svoje rozhodnutia prehodnotí. Celé stanovisko Správnej rady VK Chemes nájdete TU.

AKTUÁLNE! Rozhovor s primátorkou mesta Janou Vaľovou

Všetci fanúšikovia volejbalu v Humennom tak po týchto udalostiach čakajú na reakciu vedenia mesta. Prinášame vám teraz exkluzívny rozhovor s primátorkou Humenného, Janou Vaľovou!

Za odstúpením p. Rehúša stáli podľa jeho stanoviska nezhody s vedením mesta. Za akýsi úvodný problém môžeme podľa tohto stanoviska označiť zmluvu o prenájme športovej haly schválenú mestským zastupiteľstvom 25. februára 2013 medzi Správou rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) a VK Chemes (aj ostatnými športovými klubmi). So zmluvou VK Chemes nesúhlasil a nepodpísal ju. Nedali sa akceptovať požiadavky klubu?

„Opäť musím zdôrazniť, že zmluva pre kluby je štandardná, mestské zastupiteľstvo ju schválilo troma pätinami a platí pre všetky kluby rovnako. Prenájom mestskej haly za jedno euro nemôžeme akceptovať. Mesto muselo v roku 2013 doplatiť za bývalé volebné obdobie sumu do 150-tisíc eur práve preto, že kluby mali dovtedy všetko zadarmo. Pre vašu predstavu, za túto sumu sa mohla zrekonštruovať materská alebo základná škola. Každá mestská organizácia, ktorou je aj SRaŠZ, musí garantovať dodržanie svojho rozpočtu, inak by mesto ako celok nemohlo byť zodpovedným hospodárom.

Každý športový klub musí mať nájomnú zmluvu. Ak napríklad počas zápasu utrpí hráč či fanúšik zranenie, alebo sa stane nejaká škoda, zodpovedá za to usporiadateľ podujatia. Kým volejbalisti zmluvu nemajú, je táto zodpovednosť na meste. To však klubu nebráni, aby si veselo vyberal vstupné na svoje zápasy, nechával si ho a pritom ani neakceptoval zľavy pre mládež a seniorov, ktoré majú v zmluvách všetky ostatné kluby.

Rovnako nemôžeme akceptovať prenájom štyroch miestností výlučne pre VK Chemes Humenné, pretože športová hala tieto priestory potrebuje pri mnohých iných podujatiach. Môžeme sa baviť o prenájme jednej takejto miestnosti, od ktorej, obrazne povedané, budú mať kľúče iba volejbalisti. Myslím si, že je to fair play a spravodlivé, ak majú všetci rovnaké podmienky, hlavne čo sa týka podpory mládeže v športových aktivitách, pretože to je priorita mesta."

Ďalším problémom sú vzájomné „pohľadávky“. Mesto krátilo VK Chemes dotáciu pre mládež. Podľa vedenia mesta dôvodom je nesplatený dlh klubu voči mestu a podmienkou vyplatenia celej dotácie splatenie dlhu. Klub však považuje dlh za sporný…

„Zákony a všeobecné záväzné nariadenia sú preto, aby boli určené jasné pravidlá pri akýchkoľvek úkonoch mesta. Podľa zákona  č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení § 7 ods. 4 a podľa VZN mesta Humenné č.92/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné § 5 ods. 2 písm. c mesto nemôže vyplácať dotáciu niekomu, kto je jeho dlžníkom. VK Chemes Humenné by sa mal poďakovať mestu, že si tieto pohľadávky započítalo a všetky ostatné peniaze mu poslalo na účet.“  

V stanovisku Správnej rady VK Chemes sú uvedené tri požiadavky, ktoré mohli zmeniť jej rozhodnutie. Ak SRaŠZ podpíše s VK Chemes do 30. novembra 2014 zmluvu o prenájme mestskej športovej haly, pričom v nej budú splnené pripomienky, ktoré klub mestu definoval. Ak do 30. novembra 2014 mesto stornuje všetky podľa klubu neoprávnené faktúry vystavené VK Chemes za doterajšie využívanie športovej haly. A ako tretiu požiadavku Správna rada VK Chemes uviedla verejné ospravedlnenie predstaviteľov mesta, ktorí sa podľa jej stanoviska hanlivo vyjadrovali na vedenie klubu a generálneho sponzora klubu. – 30. november je už za nami, ale predsa, čo hovoríte na tieto požiadavky?

„Je absolútne neprijateľné zneužívať športový klub na osobné mocenské ciele a tlačiť ho do pozície akejsi osobnej predĺženej päste. Presne takto mesto dlhodobo vníma prípad sponzora VK Chemes Humenné. Ak chcú dvaja partneri rokovať a vzájomne sa akceptovať, tak v prvom rade komunikujú medzi sebou. VK Chemes to však neurobil, nedoručil mestu žiadne požiadavky, ale namiesto toho rezolútne vystúpil v médiách s tromi požiadavkami predstavujúcimi diktát pre mesto Humenné. Myslím si, že za rozhodnutím sponzora odstúpiť od financovania súkromného klubu je niečo úplne iné, a nie zmluva s mestom. Prečo práve po voľbách prichádza takéto rozhodnutie o skončení financovania volejbalistov?

Vedenie mesta sa nemá za čo ospravedlňovať sponzorovi, teda firme Chemes. Nech si občania spomenú na výroky, akými pred voľbami predstavenstvo Chemesu častovalo predstaviteľov mesta a sami posúdia, kto sa má komu ospravedlniť. Nesúhlasíme ani s vyjadrením, že odchodom Stanislava Rehúša prišla spoločnosť Chemes o garanta využitia svojej finančnej podpory. Potrebuje snáď väčšieho garanta finančnej podpory ako je člen správnej rady volejbalového klubu JUDr. Ján Molnár? Takže si myslím, že na otázku motivácie odchodu sponzora hľadajte odpoveď niekde inde."

Stanovisko klubu sa zdá byť nemenné a definitívne. Pokúsi sa vedenie mesta ešte urobiť nejaký ústretový krok?

„Ešte raz zdôrazňujem, že skutočný dôvod odchodu sponzora VK Chemes Humenné je zrejme úplne iný, než sa prezentuje v médiách. Mesto Humenné nemôže zasahovať do činnosti súkromného klubu, ani jeho sponzorského financovania. Mesto však stále klubu ponúka možnosť podpísať zmluvu, ktorá je, na rozdiel od sponzorských podmienok, verejným dokumentom. Následne môžeme rokovať napríklad o poskytnutí ďalšej miestnosti. Mesto Humenné nechce a nemôže pristúpiť na porušovanie zákonov a všeobecných záväzných nariadení. Máme však záujem na tom, aby volejbal v Humennom ostal a aby sa humenská mládež športovo rozvíjala. A na zotrvaní volejbalu v Humennom vidím aj konkrétne riešenie, ktoré oznámim po konzultácii s vedením mesta do konca tohto týždňa.“

Pre úplnosť všetkých vyhlásení dopĺňame aj odkaz na celé stanovisko mesta, ktoré nájdete TU.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie