FOTO: Písal sa rok 1950, keď... V dedine pri Humennom objavili počas orby poklad

O tomto ste vedeli? V známej dedine Ptičie bol pred desiatkami rokov nájdený strieborný poklad. Ten si v Humennom môžete na vlastné oči pozrieť aj vy.

Nahliadnite s nami do nie až tak dávnej histórie. V dedine Ptičie bol konkrétne v roku 1950 nájdený poklad a to v podobe strieborných keltských mincí.

„Depot obsahuje 236 strieborných mincí. Ide o napodobeniny tetradrachiem Filipa II. Macedónskeho (359 – 336 pred Kr.). Na averze je vyobrazenie vpravo obrátenej mužskej hlavy (Zeus) s bohatou bradou a fúzmi, na hlave je vavrínový veniec. Okolo okraja mince je vyrazený perlovec. Na reverze je vľavo obrátený klusajúci kôň s rôzne štylizovaný jazdcom. Práve tento fakt spôsobuje rôznorodosť mincí zastúpených v náleze. Stvárnenie jazdca na koni, odlišné od pôvodnej predlohy umoţňuje rozlíšiť 9 typov,“ priblížila Ivana Strakošová z Vihorlatského múzea, kde sa mince nachádzajú a sú aj k videniu pre návštevníkov.

Mince sú podľa jej slov zhotovené z kvalitného striebra, ich hmotnosť sa pohybuje od 12,21 g do 14,89 g, veľkosť mincovných kotúčikov je od 2,12 do 2,60 cm a hrúbka od 0,4 do 0,6 cm,

Ako uviedla I. Strakošová ďalej, mince nemajú zatiaľ na domácej pôde analógie a vynárajú sa viaceré otázky… Ide o domáci produkt alebo ich doviezol či ukryl obchodník z Dácie?

„Hlava Dia na averze je vypracovaná v štýle macedónskych mincí, aj keď je na nich zrejmá výtvarná a technická samostatnosť miestneho realizátora. Domáci výtvarný prejav reprezentuje najmä vyobrazenie koňa s jazdcom, prevzaté z macedónskych vzorov. Tento štýl razby je typický pre keltsko-dácke mince, do okruhu ktorých sa zaraďujú aj razby ptičského typu,“ vysvetlila odborníčka z Vihorlatské­ho múzea.

Podľa ďalších slov I. Strakošovej na základe chronológie dáckeho mincovníctva sa nález z Ptičia datuje do prvej polovice 2. storočia pred Kr. Krátko potom sa predpokladá ich ukrytie do zeme.

Pozrite si tieto strieborné mince v pripojenej fotogalérii.

Titulné foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame