Rôzne Správy

Domaša pred letnou sezónou: Vodohospodári reagujú na suchá i očakávanú vyššiu návštevnosť

Slovenský vodohospodársky podnik reaguje na opakujúce sa suché obdobia a tiež dopyt po rekreácii pri vodnej nádrži Domaša.

Ilustračný obrázok k článku Domaša pred letnou sezónou: Vodohospodári reagujú na suchá i očakávanú vyššiu návštevnosť
Zdroj: TASR

Na schválenie nadriadenému orgánu zaslal koncom apríla návrh „Manipulačného poriadku pre vodnú stavbu Veľká Domaša“. Ako potvrdil hovorca SVP Marián Bocák, okrem zabezpečenia zníženia odtoku vody z nádrže má umožniť aj operatívne manipulovanie s vodnou stavbou.

Suché obdobia čoraz častejšie

„Tento návrh manipulačného poriadku reaguje na čoraz častejšie sa opakujúce suché obdobia a potrebu akumulácie vody v čase nedostatku, čo znamená zníženie úpravy odtoku z nádrže v prípade poklesu hladiny tak, aby boli zároveň zachované primárne funkcie vodnej stavby viazané na všetky legitímne požiadavky na vodu v dolnom úseku toku Ondava,“ informoval Bocák s tým, že objem vody vypúšťanej z Domaše bude závisieť od aktuálneho ročného obdobia a tiež od samotného množstva vody v nádrži.

Ako ďalej vysvetlil, nový manipulačný poriadok zároveň prihliada i na potreby zachovania života v rieke a tiež potreby účastníkov pod vodnou stavbou. Ako príklad uviedol obce nachádzajúce sa pod VN, ktorých čističky odpadových vôd sú závislé od dostatku vody v koryte Ondavy.

Očakávajú zvýšenú návštevnosť

Podľa Bocákových ďalších slov má nový manipulačný poriadok uspokojiť aj potreby turistického ruchu. Práve naň vlani upozorňovali i starostovia obcí v okolí Domaše. „Našou snahou je podporiť rozvoj cestovného ruchu, ako sa to deje aj v prípade iných lokalít. Po odstránení nelegálnych objektov z pobrežných pozemkov náš podnik plánuje pri rozhodovaní o prenájme pozemkov v našej správe spolupracovať s obcami v snahe ich efektívneho využitia,“ uviedol, pričom poukázal i na aktuálnu situáciu s novým koronavírusom a z nej vyplývajúcu pravdepodobnú vyššiu návštevnosť VN Domaša zo strany domácich rekreantov počas blížiacej sa letnej sezóny.

Účastníci konania vo veci schválenia návrhu nového manipulačného poriadku vodnej stavby Veľká Domaša majú podľa Bocáka na vznesenie pripomienok desať dní od doručenia. Ako sa vyjadril vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov Miroslav Benko, vzhľadom na aktuálny zákaz hromadných podujatí realizujú pripomienkovanie bez ústneho pojednávania. Keďže sa termíny prevzatia si materiálov na pripomienkovanie rôznia, lehota na vyjadrenie pre zainteresovaných stále plynie. „Do dnešného dňa nám neboli doručené žiadne stanoviská,“ doplnil v stredu 13. mája ku konaniu Benko.

Chcete okrem regionálnych správ dostávať dôležité aktuálne informácie? Nájdete nás aj na FB Dnes24.

Foto: archív

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie