Dôležitý dokument mesta odklepnutý: Do čoho investuje Humenné v roku 2017?

Humenskí poslanci schválili Plán investičných akcií na rok 2017. Pozrite si, ako sa z pohľadu tohto dokumentu bude meniť naše mesto.

Tomáš Šuhajda
Ilustračný obrázok k článku Dôležitý dokument mesta odklepnutý: Do čoho investuje Humenné v roku 2017?
Zdroj: Dnes24.sk

V piatok zasadali v Humennom mestskí poslanci. Postupom času prišiel na rad bod programu číslo 10. Prerokovával sa zaujímavý a dôležitý dokument, Plán investičných akcií na rok 2017. A strhla sa približne hodinu a pol trvajúca diskusia a miestami bolo poriadne dusno. Po nej sa najprv hlasovalo o pozmeňovacích návrhoch a zo všetkých prešli dva. Samotný dokument napokon odklepli poslanci v pomere 21 za a jeden proti. Tak aké bude mať Humenné investičné priority v roku 2017?

Futbalový štadión – 3. etapa

Najvyššia suma – predpokladaný finančný náklad (reálne náklady budú zrejmé až po vykonaní verejných obstarávaní) a to 1 723 800 eur svieti pri investičnej akcii Výstavba futbalového štadióna 3. etapa, ktorá zahŕňa okrem iného výstavbu novej prevádzkovej budovy, bufetov, oplotenie či zakladanie pod nové tribúny. Tie dodá Slovenský futbalový zväz v hodnote 760 000 eur.

Výstavba ihriska s umelým povrchom

Na predchádzajúcu akciu možno nadviazať investičnou akciou Výstavba futbalového ihriska s umelým povrchom. Predpokladaný finančný náklad je 450 000 eur, z toho požadovaná dotácia 150 000 eur a vlastné zdroje 300 000 eur.

Sídlisko I a Sídlisko pod Sokolejom

V roku 2017 by sa podľa tohto dokumentu mala realizovať tiež rekonštrukcia chodníkov a vnútroblokových priestorov, parkovacích miest, detských ihrísk, parkov a zelene na Sídlisku I a Sídlisku pod Sokolejom. Dôjsť by malo aj ku rekonštrukcii ulíc Domašanská, Gaštanová, Starinská a Suchý jarok. Predpokladaný finančný náklad celej tejto invetičnej akcie je 1 200 000 eur.

Akcie na Podskalke

Dve investičné akcie sa týkajú osady Podskalka a to Výstavba Materskej školy Podskalka a Komunitné centrum Humenné. V prvom prípade sa počíta s dotáciou 267 333 eur, vlastné prostriedky mesta predstavujú 58 690 eur a v tom druhom je požadovaná dotácia 117 884, vlastné prostriedky 6 204 eur.

Ďalšie investičné akcie

Okrem vyššie spomenutých investičných akcií by sa v Humennom mala v roku 2017 zatepliť strecha a fasáda objektu Dom služieb na južnom námestí (predpokladaný finančný náklad 240 340 eur), uskutočniť nákup pozemkov v katastrálnom území mesta (500 000 eur), rozšíriť a prepojiť parkoviská pri objektoch Detská poliklinika a Mestská polícia (100 000 eur). Podľa dokumentu by sa malo ďalej pokračovať v stavebných úpravách medzigarážových priestorov na Sídlisku III (82 000 eur) a uskutočniť by sa mal geologický prieskum v lokalitách pre nový cintorín (15 000 eur). Mesto má v pláne uchádzať sa tiež o dotáciu na výstavbu nájomných bytov na Sídlisku pod Sokolejom.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame