Desatoro právneho a spravodlivého štátu: Princípy, ktoré by si mala prisvojiť každá strana

Zvýšenie minimálnej mzdy, lepšie podmienky pre zamestnanosť, zníženie cien základných potravín... Prečítajte si ďalšie základné princípy politickej strany Právo a Spravodlivosť.

Ilustračný obrázok k článku Desatoro právneho a spravodlivého štátu: Princípy, ktoré by si mala prisvojiť každá strana
Zdroj: Dnes24.sk
  1. Základom štátu je právo. Len keď funguje právo, funguje štát. Chceme právny štát so všetkým, čo k tomu patrí.
  2. Zníženie cien na potraviny a tovary každodennej spotreby o 10%, pretože tie sú v iných krajinách lacnejšie. Znížením DPH to môže zabezpečiť štát. Znížime životné náklady hospodárnym riadením štátu, znížením cien tovarov a služieb, tým, že znížime daňové a odvodové zaťaženie spravodlivo, nie len vybraným subjektom a podporíme efektívne využívanie zdrojov
  3. Zvýšime zamestnanosť tým, že podporíme zamestnávanie nezamestnaných v súkromných firmách a vytvorením štátnych podnikov, ktoré budú povinne zamestnávať absolventov a štátnymi dotáciami a úľavami pre nezamestnaných.
  4. Zvýšenie minimálnej mzdy na 800€ mesačne. Spolu so znížením odvodov a dane z príjmu sa vyrovná deficit a v konečnom dôsledku sa zvýši zamestnanosť.
  5. Riešime problematiku menšín a ich integráciu s väčšinovým obyvateľstvom. Spravodlivosť bez diskriminácie. Nielen právo, ale aj povinnosti pre menšiny.
  6. Minimálny dôchodok 400 €, dôstojná staroba dôchodcom, dôchodkový vek 60 rokov. Vieme odkiaľ získame na to peniaze. Odstránením nezmyselných byrokratických opatrení, ktoré v konečnom dôsledku zaťažujú štát aj dôchodcov.
  7. Vzdelanie je majetok, ktorý sa nedá vziať. Čím sme vzdelanejší, tým lepšie sa budeme mať. Podporujeme vzdelávanie a tvoríme lepší školský systém.
  8. Znížime kriminalitu verejnou kontrolou a odborným prístupom. Najvyšší dôraz kladieme na prevenciu a účinné tresty.
  9. Zdravotnícka starostlivosť bude spravodlivo zabezpečená zavedením spoluzodpovednosti a zdaneniu rizikových a život ohrozujúcich tovarov, čím sa zabezpečí aj financovanie zdravotníctva.
  10. Politika je pre ľudí. Strana PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ prichádza so záujmom o občanov. Sme tu v prvom rade pre tých, ktorí podporujú právo a spravodlivosť. Pre tých urobíme všetko, čo bude v našich silách.

Zaujali vás princípy tejto politickej strany? Môžete sa stať jej členmi vyplnením FORMULÁRA.

Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Jeho názory sa nemôžu spájať so stanoviskami a postavením siete portálov Global 24.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame