Samospráva

Čo sa chystá v humenských obciach v roku 2019? Tieto projekty získali dotácie

Krajskí poslanci rozdelili dotácie na rok 2019 pre šport, kultúru a sociálne služby v celkovom objeme 899 tisíc eur. Pozrite si prehľad úspešných projektov z nášho okresu.

Ilustračný obrázok k článku Čo sa chystá v humenských obciach v roku 2019? Tieto projekty získali dotácie
Zdroj: Dnes24.sk

Na svojom ostatnom rokovaní schválilo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) rozdelenie dotácií z vlastných príjmov v rámci Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 v celkovom objeme 899 000 eur. Týka sa to troch programov – šport, kultúra a sociálne služby.

A ktorým projektom z okresu Humenné bola v rámci toho odklepnutá dotácia? Pozrieť si to môžete v našom nasledujúcom prehľade. Ten vám zároveň veľa napovie aj o tom, čo sa v našich obciach chystá v tomto roku…

Šport

Žiadateľ – Názov projektu – Pridelená dotácia

 • Obec Chlmec – Rekonštrukcia futbalového ihriska v obci Chlmec – 800 eur
 • Obec Pakostov – Montáž kúrenia v budove šatní – 1 000 eur
 • Športový klub stolného tenisu Humenné – Zabezpečenie kvality tréningového procesu mládeže – 800 eur
 • 1. tenisový klub Humenné – Oprava a údržba tenisového areálu s 11 antukovými ihriskami – 1 600 eur
 • Obec Vyšná Sitnica – Tenisové ihrisko – 800 eur
 • Územná organizácia DPO Humenné – Zlepšenie materiálneho vybavenia – 800 eur
 • Obec Víťazovce – Nákup športových potrieb a výbavy – 2 000 eur
 • Oblastný futbalový zväz Humenné – Pohár Oblastného futbalového zväzu Humenné – 600 eur
 • Základná škola s materskou školou, Koškovce – Športujeme radi – 800 eur
 • Neinvestičný fond Hotelovej akadémie v Humennom – Pochod vďaky Vinné – Humenné 2019 – 1 200 eur
 • Obec Košarovce – Futbalový turnaj veteránov – 800 eur
 • Zväz diabetikov Slovenska – Základná organizácia DIAHENN Humenné – Pohyb nám mení život k lepšiemu 800 eur
 • Oblastný futbalový zväz Humenné – BV Pohár Oblastného futbalového zväzu Humenné – 300 eur

Kultúra

Žiadateľ – Názov projektu – Pridelená dotácia

 • Rímskokatolícka farnosť, sv. Košických mučeníkov Humenné – Rekuperácia kostola – 3 500 eur
 • Obec Turcovce – Vybavenie kultúrneho domu hnuteľným majetkom – 3 100 eur
 • Obec Kochanovce – Areál pred obecným úradom – 800 eur
 • Obec Jankovce – Kultúrny dom – vybavenie hnuteľným majetkom neinvest.charak­teru – 1 000 eur
 • Obec Hankovce – Vybavenie kultúrneho domu – 800 eur
 • Obec Porúbka – Vybavenie kuchyne kultúrneho domu odkladacími skriňami – 800 eur
 • Obec Gruzovce – Rekonštrukcia KD – kuchynka – 900 eur
 • Obec Slovenská Volová – Vybavenie kultúrneho domu – kuchyne hnuteľným majetkom investičného charakteru – 1 000 eur
 • Gréckokat.cirkev – farnosť Hažín nad Cirochou – Oprava chodníkov a odizolovanie základov Chrámu sv. ach. Michala (NKP) – 1 200 eur
 • Obec Veľopolie – Oprava vstupných priestorov kultúrneho domu – 800 eur
 • Obec Ohradzany – Vybavenie kuchyne a spoločenskej sály – 950 eur
 • Obec Myslina – Oprava pódia kultúrneho domu v obci Myslina – 1 600 eur
 • Obec Topoľovka – Modernizácia a vybavenie Kultúrneho domu Topoľovka – 1 200 eur
 • Obec Sopkovce – Modernizácia kuchynky kultúrneho domu v Sopkovciach – 800 eur
 • Obec Závadka – Modernizácia interiérového vybavenia kultúrneho domu v obci Závadka – 800 eur
 • Obec Hrubov – Obnova a modernizácia vybavenia kultúrneho domu – 2 100 eur
 • Obec Zbudské Dlhé – Vybavenie sály kultúrneho domu – 800 eur
 • Obec Černina – Modernizácia kuchynky kultúrneho domu – 1 600 eur
 • Obec Rohožník – 565. výročie obce Rohožník – 1 300 eur
 • Obec Závada – Výročie prvej písomnej zmienky obce Závada – 850 eur
 • Obec Nižná Sitnica – Nižnositnické kultúrne leto – 2 200 eur
 • Obec Prituľany – Oslavy 565. výročia prvej písomnej zmienky o obci – 2 500 eur
 • Obec Vyšné Ladičkovce – Oslavy Dňa matiek 800 eur
 • Obec Ruská Poruba – 565. výročie obce 1 000 eur
 • Obec Baškovce – Žniva 2019 – 800 eur
 • Slovenská únia sluchovo postihnutých – Abilympiáda sluchovo postihnutých – 800 eur
 • Obec Rovné – Stretnutie rodákov 2019 – 800 eur
 • Združenie miest a obcí regiónu Humenné – Prezentácia slovenskej a rusínskej kultúry – 1 500 eur
 • Základná umelecká škola – Jubilejný koncert akeordeónového orchestra – 1 000 eur
 • Obec Hrabovec nad Laborcom – Deň rodiny – 800 eur
 • Obec Udavské – XI. Folklórne slávnosti Pod Veščansku huru – 800 eur
 • Asociácia priateľov Francúzska na Hornom Zemplíne – M. R. Štefánik – ústredná osobnosť francúzsko-slovenských vzťahov – 1 000 eur
 • GKC, farnosť Humenné – Rodina ako malá Cirkev – Cirkev ako rodina – 2 000 eur
 • Modrá nad Cirochou – Festival cirošskej doliny – 800 eur
 • Obec Lackovce – Deň obce – 1 000 eur
 • Spevácky zbor mesta Humenné – Hudba – kľúč k porozumeniu a láske (25. výročie aktivít zboru) – 800 eur
 • Židovská náboženská obec – Zabudnuté pamiatky – Synagóga Humenné – 1 000 eur

Sociálne služby

Žiadateľ – Názov projektu – Pridelená dotácia

 • Slovenský Červený kríž, Územný spolok Humenné – Sme tu s vami a aj pre vás – 3 200 eur
 • VALLE n. o. – Modernizácia budovy – výmena okien – 3 000 eur
 • Dieťa do dlaní, občianske združenie – Materiálno-technické dovybavenie Centra včasnej intervencie Dieťa do dlaní Humenné – 800 eur
 • AMOS n.o. – Modernizácia interiérového vybavenia spoločenských miestností – 3 000 eur
 • Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. – Zvyšovanie kvality života v ZSS pre vážne a dlhodobo chorých – 1 000 eur
 • Ošetrovateľské centrum – Zvyšovanie komfortu života dlhodobo chorých v ŠZ – 1 000 eur
 • GERIA, n.o. – ZARIADENIE PRE SENIOROV – ODDYCHOVÁ ZÓNA – 3 000 eur

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Humenného a okolia.

Pozrite si na záver vo videu jarné výjavy z Humenného..

Zdroj: Dnes24.sk

Hl. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie