Časť pozemkov pri bývalej výmenníkovej stanici mesto predá: Aké má s nimi v centre Humenného súkromník plány?

Humenskí poslanci odklepli odpredaj mestských pozemkov v centre mesta pri niekdajšej výmenníkovej stanici, ktorá sa nachádza medzi Námestím slobody a jeho južnou časťou, blízko hotela.

Ilustračný obrázok k článku Časť pozemkov pri bývalej výmenníkovej stanici mesto predá: Aké má s nimi v centre Humenného súkromník plány?
Zdroj: Dnes24.sk

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Humennom odklepli odpredaj časti mestských pozemkov spôsobom hodným osobitného zreteľa, konkrétne ide o parcely CKN 4041/44 o výmere 610 m² a CKN 4041/45 o výmere 169 m². Schválená cena je 30 eur za meter štvorcový, čo je spolu 23 370 eur.

„Žiadateľ je vlastníkom bývalej výmenníkovej stanice a pozemku pod budovou, v ktorej susedstve sa predmetné pozemky nachádzajú,“ uvádza sa v dôvodovej správe, ktoré mali poslanci pri tomto bode rokovania k dispozícii.

Podľa tejto dôvodovej správy dôvodom osobitného zreteľa je rozšírenie podnikateľských aktivít, prevádzkovanie obchodu a na zabezpečenie prístupovej cesty pre účely zásobovania, ako aj na zriadenie odstavných a parkovacích plôch, ktoré budú slúžiť aj širokej verejnosti.

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk