Bývalú budovu mestskej polície sa nedarí predať: Mesto mení podmienky obchodnej súťaže

Začiatkom minulého roka humenskí poslanci rozhodli, že bývalá budova mestskej polície aj s pozemkami sa bude predávať. Dnes je však ešte stále vo vlastníctve mesta a na poslednom mestskom zastupiteľstve bola schválená zmena v obchodnej súťaži, po nej bude ponúknutá už bez uvedenej minimálne ceny.

Tomáš Šuhajda
Ilustračný obrázok k článku Bývalú budovu mestskej polície sa nedarí predať: Mesto mení podmienky obchodnej súťaže
Zdroj: Dnes24.sk

Vyhlásená už bola elektronická aukcia a neskôr sa prešlo na „klasický spôsob“. Budovu s pozemkom na Štefánikovej ulici sa však doteraz predať nepodarilo a prišli na rad opäť zmeny, ktoré na poslednom zastupiteľstve schválili mestskí poslanci.

Minimálna cena za budovu a pozemky bola predtým stanovená na základe znaleckého posudku spolu na necelých 98 tisíc eur. Tentoraz bude vyhlásená súťaž so zábezpekou 30 000 eur, no bez uvedenia súťažnej minimálnej ceny za nehnuteľnosti. Víťaznou sa má stať ponuka s najvyššou ponúknutou cenou.

V rámci verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej 25.11. 2013 s lehotou podávania súťažných návrhov do 10.12. 2013 bola na sekretariát primátorky mesta Humenné doručená len jedna súťažná obálka, aj na tej však ponúknutá suma bola nižšia ako bola stanovená minimálna cena v podmienkach súťaže.

Zdroj: Dnes24.sk