Aktuálny PREHĽAD: Kde všade prebiehajú v Humennom výkopové práce?

Čítajte, na ktorých miestach v Humennom aktuálne prebiehajú výkopové práce a kde je ešte potrebné uvedenie do pôvodného stavu. Informuje Mestský úrad v Humennom - Odbor dopravy, životného prostredia a mestskej zelene.

Ilustračný obrázok k článku Aktuálny PREHĽAD: Kde všade prebiehajú v Humennom výkopové práce?
Zdroj: TASR

Rozkopávka verejnej zelene z dôvodu opravy kanalizačnej prípojky

 • Kde: Kukorelliho ulica č. 22,24,26
 • Kedy: 07.10.2013 – 21.10.2013
 • Žiadateľ: Bytové družstvo Humenné
 • Uvedenie do pôvodného stavu 31.10.2013

Humenné – Optická sieť

 • Povolené: Rozhodnutím mesta Humenné č.4528/2013 zo dňa 25.07.2013
 • Kde: I. etapa – Mierová ulica, Petrušovského ulica, Štúrova ulica, Komenského ulica
 • II. etapa – Čulenova ulica, Valaškovská ulica, Ulica SNP, Ulica partizánska, Ulica košická
 • Realizátor: ANTIK Telekom, s. r. o., Košice
 • Kedy: I. etapa od 29.07.2013 do 30.09.2013
 • II. etapa od 15.08.2013 do 31.10.2013
 • Uvedenie rozkopávky do pôvodného stavu do 15.11.2013
 • Sadové úpravy do 30.04.2014

Rozkopávka verejnej zelene na Gorkého ulici

 • Povolené: Rozhodnutím mesta Humenné č. 4655/2013 zo dňa 12.08.2013
 • Kde: Park pri kaštieli
 • Realizátor: ROTARY KLUB, Čsl. armády 1377, 066 01 Humenné
 • Kedy: od 12.08.2013 do 31.10.2013
 • Uvedenie rozkopávky do pôvodného stavu do 15.11.2013

Čo: Vybudovanie vodovodnej prípojky pre administratívnu budovu F. CH. MONTÁŽ, s. r. o., Humenné

 • Kde: Poľná ulica
 • Kedy: 26.09.2013 – 30.09.2013
 • Realizátor: F. CH. MONTÁŽ, s. r. o., Humenné
 • Uvedenie do pôvodného stavu 15.10.2013

Odstránenie poruchy na podzemnom vedení vodovodu

 • Kde: Ulica osloboditeľov č. 64
 • Kedy: 12.09.2013 – 12.09.2013
 • Realizátor: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., závod Humenné
 • Uvedenie do pôvodného stavu 31.10.2013

Foto: ilustračné

Zdroj: humenne.sk

Zdroj: Dnes24.sk